PowerApps için Plan 2 Deneme SürümüPlan 2 Trial for PowerApps

90 gün boyunca tüm işlevlere ücretsiz olarak erişmek için PowerApps Plan 2 Deneme Sürümü'ne kaydolun.Sign up for the PowerApps Plan 2 Trial to get all functionality free for 90 days. Bu deneme sürümü, Office 365 ve Dynamics 365 planlarının birçoğundan elde ettiğiniz PowerApps işlevlerine ek olarak daha fazla kapasite ve premium özellik sunar.This trial offers more capacity and premium features in addition to the PowerApps functionality that you get from many Office 365 and Dynamics 365 plans. Premium özellikler şunlardır:Premium features include:

 • PowerApps'te yerleşik halde bulunan güvenli bir iş verileri platformu olan Common Data Service'e erişim.Access to the Common Data Service, which is a secure business data platform built into PowerApps. Bu hizmet, yüzlerce standart iş varlığıyla birlikte sunulur; böylece tüm uygulamalarınız "müşteri", "ürün", "müşteri adayı" ve daha fazlası için aynı tanımı paylaşabilir.This service comes with hundreds of standard business entities, so all your apps can share the same definition of “customer,” “product,” “lead,” and more. Daha fazla bilgiLearn more
 • Salesforce, DB2, Zendesk ve Common Data Service gibi premium bağlantılara erişim.Access to premium connections such as Salesforce, DB2, Zendesk, and the Common Data Service. Office 365 ve Dynamics 365 planlarının birçoğu ile Office 365, Dynamics 365, Dropbox ve Twitter gibi veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz.With many Office 365 and Dynamics 365 plans, you can connect to data sources such as Office 365, Dynamics 365, Dropbox, and Twitter. Plan 2 Deneme Sürümü ile aynı zamanda aşağıdaki gibi premium bağlayıcılar üzerinden verilere bağlanabilirsiniz:With the Plan 2 Trial, you can also connect to data through premium connectors such as these:

  Tüm bağlayıcıların yer aldığı listede, premium bağlayıcılar bir rozetle birlikte görünür:In the complete list of connectors, premium connectors appear with a badge:

 • Ortamlarınızı, veritabanlarınızı, kullanıcı izinlerinizi ve veri ilkelerinizi yönetebileceğiniz PowerApps yönetim merkezine erişim.Access to the PowerApps admin center, in which you can manage your environments, databases, user permissions, and data policies. Daha fazla bilgiLearn more

Plan 2 Deneme Sürümü'ndeki ek işlevler ve kapasite hakkında daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfasına göz atın.For more information about additional functionality and capacity in the Plan 2 Trial, see the pricing page.

PowerApps sitesinden deneme sürümüne kaydolmak için bir iş veya okul hesabı kullanabilirsiniz.You can use a work or school account to sign up for the trial from the PowerApps site. PowerApps'e Office 365, Dynamics 365 veya PowerApps Plan 1 üzerinden erişiminiz varsa bir Plan 2 özelliğine erişmeyi denemeniz durumunda deneme sürümüne kaydolmak isteyip istemediğiniz sorulur.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you'll be prompted to sign up for the trial if you try to access a Plan 2 feature.

Deneme sürem dolduğunda ne olur?What happens when my trial expires?

90 günün sonunda sizden deneme sürümü için 90 günlük uzatma isteğinde bulunmanız veya bir plan satın almanız istenir.After 90 days, you'll be prompted to request a 90-day extension of the trial or purchase a plan. Fiyatlandırma sayfasında tüm planlarla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.You can find details about all plans on the pricing page.

 • PowerApps'e Office 365, Dynamics 365 veya PowerApps Plan 1 üzerinden erişiminiz varsa PowerApps'i kullanmaya devam edebilirsiniz ancak Common Data Service'e, premium bağlayıcılara, yönetim merkezine ve diğer Plan 2 özelliklerine erişiminizi kaybedebilirsiniz.If you have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can still use PowerApps, but you might lose access to the Common Data Service, premium connectors, the admin center, and other Plan 2 features. Örneğin, premium bağlantı oluşturmayı denerseniz şu ekran görünebilir:For example, this screen might appear if you try to create a premium connection:

  Common Data Service'te bir şemayı veya varlıkları değiştirmeyi denerseniz şu ekran görünebilir:This screen might appear if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service:

 • PowerApps'e yalnızca deneme sürümünden (PowerApps sitesinde veya fiyatlandırma sayfasında kaydolduğunuz) erişiyorsanız PowerApps'e erişmeyi denediğinizde aşağıdaki gibi bir ekran görünür:If your only access to PowerApps is through the trial (for which you signed up on the PowerApps site or the pricing page), a screen like this will appear if you try to access PowerApps:

Deneme süremin dolmasına kaç gün kaldı?How many days are left before my trial expires?

Çok yakında, deneme sürümünüzün dolmasına kaç gün kaldığını öğrenebileceksiniz.You'll soon be able to see how many days are left before your trial expires.

Deneme sürem dolduğunda verilerime ne olur?What happens to my data when my trial expires?

Hâlâ erişiminiz varsa PowerApps'i kullanmaya devam edebilirsiniz.If you still have access to PowerApps, you can continue to use it. Common Data Service'teki tüm veriler aynı şekilde kalır ve veri kaynağı olarak Common Data Service'i kullanan tüm uygulamalar veya akışlar önceden olduğu gibi çalışmaya devam eder.Any data in the Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that used the Common Data Service as a data source will continue to run as it did. Ancak Common Data Service'te bir şemayı veya varlıkları değiştirmeyi denemeniz durumunda söz konusu uygulamayı veya akışı kullanamazsınız ve sizden deneme süresi için uzatma isteğinde bulunmanız ya da bir plan satın almanız istenir.But you won't be able to use that app or flow, and you'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service.

Uygulamam gereken sonraki adım nedir?What should I do next?

Aşağıdaki adımlardan birini uygulayarak PowerApps'e ve PowerApps özelliklerine erişmeye devam edebilirsiniz:You can retain access to PowerApps and its features by following either of these steps:

 • Sorulduğunda deneme sürenizi 90 gün daha uzatmayı isteyin.When prompted, request to extend your trial for another 90 days.
 • Bir plan satın alın.Purchase a plan. Mevcut planları görüntüleyebilir veya PowerApps fiyatlandırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.You can view the available plans or visit the PowerApps pricing page. Plan satın alma hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about how to purchase a plan.