Uygulamaları AppSource aracılığıyla bulmaDiscover apps via AppSource

PowerApps ile oluşturup yayımladığınız uygulamalar web üzerindeki Dynamics 365 uygulamasında bulunup kullanılabilir.The apps you build and publish with PowerApps are discovered and used in Dynamics 365 on the web. Kullanmayı seçtiğiniz (paylaşma e-postasından çalıştırarak veya AppSource kaynağından açarak) veya bir yönetici tarafından sizin için sağlanan tüm uygulamalarınız burada gösterilir.It displays all of your apps -- the apps that you've specifically chosen to use (that is, by launching from a share email or opening from AppSource) or that an admin has provisioned for you. Buna tüm PowerApps uygulamalarınızın yanı sıra Microsoft'un Dynamics 365 uygulamaları da dahildir.This includes all of your apps from PowerApps, as well as Dynamics 365 applications from Microsoft. Uygulama arayabilir, ortama göre filtreleme yapabilir ve en çok kullandığınız uygulamaları sayfanın en üstüne sabitleyebilirsiniz.You can search for apps, filter by environment, and pin the apps you use most frequently to the top of the page.

Dynamics 365 uygulamaları

Microsoft AppSource, Dynamics 365 giriş sayfasına ve ortak gezinti menüsüne eklenmiş durumdadır.Microsoft AppSource is now embedded in the Dynamics 365 home page and throughout the common navigation. Kuruluşunuzda size sunulan uygulamaların özel galerisine de buradan ulaşabilirsiniz.It now includes a private gallery of apps available to you within your company. Size sunulan uygulamaları görmek için giriş sayfasında veya görev bölmesinde Daha fazla uygulama al'ı seçip Kuruluşum sekmesine gidin.Select Get more apps from the home page or task pane, and navigate to the My Organization tab to see apps that are available to you.

Dynamics 365 uygulamaları

PowerApps ile oluşturulup Kullanıcı izniyle bir güvenlik grubu veya şirketin tamamıyla paylaşılan uygulamalar varsayılan olarak giriş sayfasına yığılmak yerine burada görünür.Apps built with PowerApps and shared with a security group or the entire company with User permission will appear here, instead of cluttering your home page by default. AppSource'tan edindiğiniz uygulamalar giriş sayfasında görünür ve deneyiminiz boyunca kolay erişebileceğiniz bir yerde kalır.When you get an app from AppSource, it will then appear on the home page and be easily accessible throughout the experience.

Dynamics 365 uygulamaları