Yeni kayıt oluşturmaCreate a new record

[Bu konu, ön sürüm belgesidir ve değiştirilebilir.][This topic is pre-release documentation and is subject to change.]

Yeni kayıt oluştur komutu veya Hızlı oluştur, neredeyse her türden bilgiyi sisteme hızla ve kolayca girmenizi sağlar.The Create a new record command or Quick create makes it fast and easy to enter almost any type of information into the system. Komut gezinti çubuğunda bulunduğundan, sisteme yeni bilgi girmek istediğiniz anda bulabilirsiniz.The command is on the nav bar, so it’s available whenever you need to enter new information into the system. Ayrıca, bir kaydı kaydedebilir ve doğrudan hızlı oluştur formundan yeni bir tane oluşturabilirsiniz.You can also save a record and create a new one directly from the Quick create form.

Not

Hızlı oluştur seçeneği, yalnızca yöneticiniz tarafından etkinleştirilen kayıtlar için kullanılabilir.The Quick create option is only available for records that are enabled by your admin.

  1. Gezinti çubuğunda artı işaretini Kayıt oluştur düğmesi ve ardından istediğiniz öğeyi seçin.On the navigation bar, select the plus sign Create record button, and then select the item you want.

  2. Alanları doldurup ardından Kaydet ve Kapat’ı seçin.Fill in the fields, and then select Save and Close. Ya da başka bir kayıt kaydetmek ve oluşturmak için aşağı oku seçin ve ardından kaydet & yeni oluştur' u seçin.Or, to save and create another record, select the down arrow and then select Save & Create New.

Kaydı kaydetmeSave a record

Not

Ekranda alanın yanında bir yıldız işareti Gerekli Alan düğmesi olması, bu alanın gerekli olduğu anlamına gelir.An asterisk Required Field button next to the field on the screen means the field is required. İstenen alanları girmeden Kaydet ve Kapat’ı seçerseniz bir hata iletisi görüntülenir. Bilgileri girdikten sonra İptal’i seçerseniz bir uyarı görüntülenir.If you select Save and Close before entering required fields an error message will be displayed or if you have entered information and select Cancel a warning will be displayed.

Ekranda alanın yanında bir artı işareti Önerilen Alan düğmesi olması, kuruluşunuzun bu alanı doldurmanızı önerdiği anlamına gelir.A plus sign Recommended Field button next to the field on the screen means your organization recommends that you fill in the field.