Model yönetimli uygulamada gezinmeyle ilgili temel bilgiler

Not

Kasım 2020 itibarıyla geçerlidir:

 • Common Data Service, Microsoft Dataverse olarak yeniden adlandırıldı. Daha fazla bilgi
 • Microsoft Dataverse'teki bazı terimler güncelleştirildi. Örneğin; varlık yerine tablo ve alan yerine sütun kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi

Bu makale, kısa süre içinde güncel terminolojiyi yansıtacak şekilde güncelleştirilecektir.

Bu giriş bilgilerinde; uygulamayı bulup açma ve listeler, formlar ve iş süreçleri gibi yaygın kullanıcı deneyimi öğeleriyle çalışma işlemleri açıklanır.

Model temelli uygulama, uygulamalardan, alanlardan ve tablolardan oluşturulur.

 • Uygulamalar, hesaplarınızı ve kişilerinizi yönetmek gibi belirli bir etkinlik sınıfını gerçekleştirmek için gereken işlev koleksiyonunu sağlar. Kuruluşunuzda kullanılabilecek uygulamalar arasında gezinmek için uygulama seçici menüsünü kullanın.

 • Çalışma alanı, uygulamanın belirli bir özelliğe ayrılmış olan alt bölümüdür. Her çalışma alanı, bu alanda çalışmak için hedefli bir tablo koleksiyonu sağlar. Bazı durumlarda, aynı tablo birden fazla alanda (ya da birden fazla uygulamada) görünür. Örneğin İlgili Kişi ve Firma tabloları çeşitli uygulamalarda ve çalışma alanlarında görüntülenir. Geçerli uygulamanız için çalışma alanları arasında gezinmek üzere çalışma alanı menüsünü kullanın.

 • Tablolar, ilgili kişiler ve firmalar gibi belirli bir veri türünü temsil eder. Tablolar, tabloda kullanılabilecek sütun koleksiyonunu tanımlayan yapılandırılmış bir veri biçimi kullanır. Her tablo, ayrı satırlar içeren bir koleksiyondan oluşur. Örneğin, İlgili Kişi tablosu için her satır tek bir kişiyi tanımlar ve her satır ad, soyadı ve e-posta adresi gibi bir sütun koleksiyonunu içerir. Tablolar, normalde iki görünüm sunar: Genellikle kullanılabilir satırları gösteren bir tablo biçimindeki liste görünümü ve tek bir satırın tüm kullanılabilir verilerini ve ayarları gösteren form görünümü. Geçerli çalışma alanınızdaki tablolar arasında hareket etmek için yandaki gezgini kullanın.

Kullanıcı bilgileri ve oturumu kapatma

Hesap bilgilerinizi görüntülemek veya oturumunuzu kapatmak için kullanıcı menüsünü seçin. Hesabı Görüntüle köprüsünü seçerek hesap sayfanıza gidin.

Kullanıcı menüsü.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için uygulama seçicisi menüsünü kullanın.

 1. Geçerli uygulama adını seçin.

 2. Uygulamalar sayfasında bir uygulama seçin. Yalnızca kuruluşunuzun uygulamalarını görürsünüz.

  Uygulama seçici menüsü.

Sayfalar ve satırlar arasında hareket etme

Gezinmek ve sevdiğiniz ya da en sık kullandığınız satırlara geri dönmek kolaydır. Aşağıdaki resimde birincil gezinti öğeleri gösterilmektedir.

Genişletilmiş görünümde gösterilen gezinti denetimleri.

Açıklama

 1. Uygulamayı değiştirmek için tıklayın: Farklı bir uygulamaya değiştirilecek geçerli uygulama adını seçin.
 2. Daralt/genişlet site haritası: Sayfanın ana bölümü için daha fazla alana izin verecek şekilde gezgini daraltmak için bunu seçin. Gezgin zaten daraltılmışsa yeniden genişletmek için bu düğmeyi seçin.
 3. Son: Son zamanlarda kullandığınız satırların listesini görüntülemek için bu girişi genişletin. Açmak için burada bir satır seçin. Burada listelenen bir satırın yanındaki raptiye simgesini seçerek satırı sabitlenmiş satırlarınıza ekleyin.
 4. Sabitlenmiş: Sık kullanılan, sabitlenmiş satırlarınızı görüntülemek ve açmak için bunu genişletin. Buraya satır eklemek için Son listesini kullanın. Burada listelenen bir satırı bu listeden kaldırmak için satırın yanındaki işaretlemeyi kaldır simgesini seçin.
 5. Sayfada gezinme: Bu alanda, geçerli çalışma alanında kullanılabilir olan tüm tablolar ve pano sayfaları listelenir. Adlandırılmış panoyu veya bu tablo için liste görünümünü açmak üzere burada herhangi bir girişi seçin.
 6. Daraltılabilir gruplar: Uygulama oluşturucunuz daraltılabilir grupları etkinleştirebilir. Gezinti çubuğunu özelleştirme hakkında bilgi için, bkz. Model temelli uygulama tasarımcısına genel bakış.

Giriş, Sabitlenmiş, En Son düğmelerini ve daraltılabilir grupları gizleme veya gösterme

Site haritanız, özelleştirilmişse farklı görünebilir. Uygulama oluşturucunuz, site haritasında Giriş, En Son, Sabitlenmiş düğmelerini göstermek veya gizlemek için gezinti çubuğunu özelleştirebilir. Uygulama oluşturucu grupları daraltılabilir hale de getirebilir. Gezinti çubuğunu özelleştirme hakkında bilgi için, bkz. Model temelli uygulama tasarımcısına genel bakış.

Bu diyagram, uygulama oluşturucu ile Giriş, Sabitlenmiş, Son ve daraltılabilir grupları gizlemek veya göstermek için özelleştirilmiş site haritasının nasıl görüneceğini gösterir.

Alan değiştirici

Sol gezinti bölmesindeki alan değiştirici, tek bir model temelli uygulama site haritası tanımında birden çok alana sahip olduğunda sol altta görünür.

Başka bir çalışma alanına gitmek için bu menüyü açın. Geçerli çalışma alanı burada adlandırılır.

Alan değiştirici.

Geri git

Önceki sayfaya geri dönmek için komut çubuğundaki form, görünüm ve pano sayfalarına yönelik geri düğmesini kullanın.

Önceki sayfaya geri gitmek için Geri git düğmesini seçin.

Önceki sayfaya dönün.

Liste görünümleriyle çalışma

Genellikle, bir tabloyu ilk açtığınızda, bu tabloya ait satırların listesini gösteren ve tablo olarak biçimlendirilmiş olan liste görünümünü görürsünüz. Örneğin Ürünler tablosunu açarsanız bir firma listesi görürsünüz.

Normal liste görünümü.

Açıklama:

 1. Geri dön: Önceki sayfaya geri dönmek için seçin.
 2. Kayıtları seçin: Bu sütuna onay işareti koyarak bir veya daha fazla satır seçin. Nerede çalıştığınıza bağlı olarak, komut çubuğundaki düğmeler yardımıyla tek bir işlemi bir kerede tüm seçili satırlara uygulayabilirsiniz. Komut çubuğunda Bağlantıyı e-posta ile gönder komutunu kullanırsanız e-posta ile göndermek için en fazla on satır seçebileceğinizi unutmayın.
 3. Satır aç: Satırla ilgili tüm ayrıntıları gösteren satır görünümünü açmak için listeden bir satır seçin. Geçerli tablodan bir satır açmak için genellikle Ad sütunundan seçmeniz gerekir. Bazı tablolar (ilişkili ilgili kişi gibi) diğer sütunlardaki ilgili tablolardan satırlara bağlantılar sağlar.
 4. Listeyi sıralayın veya filtreleyin: Listeyi bu sütundaki değerlere göre sıralamak veya bu sütundaki değerlere göre filtrelemek için bunu seçin. Sütun başlığındaki ok, hangi sütunun hangi yönde sıralandığını gösterir.
 5. Gelişmiş filtreleme panelini aç: Geçerli görünüme uygulanan filtreleri görüntüleyin ve filtre ekleyin veya görünüm filtrelerini değiştirin.
 6. Komut çubuğu: Listedeki satırlar üzerinde çalışmak ve ilgili eylemleri gerçekleştirmek için komut çubuğundaki komutları kullanın. Bazı komutlar (Sil gibi) önce en soldaki sütuna bir onay işareti yerleştirerek bir veya daha fazla hedef satırı seçmenizi gerektirirken, bazıları ise tüm listede etkili olur. Listeyi bir Excel çalışma kitabına aktarabilir (büyük olasılıkla bir şablonu temel alarak), grafikler ve panolar açabilir ve çalışmakta olduğunuz satır türüne bağlı olarak daha fazlasını yapabilirsiniz.
 7. Görünümü ara: Listenin üst kısmındaki arama sütununa metin girerek geçerli görünümde yalnızca metninizi içeren satırları gösterebilirsiniz.
 8. Atlama çubuğu ve sayfalandırma: Yalnızca adları bu harfle başlayan satırları göstermek için bir harf seçin. Liste tek sayfada gösterilemeyecek kadar çok satır varsa, liste sayfalarında ileri ve geri gitmek için listenin en altındaki sayfalama oklarını kullanın.

Satır görünümleriyle çalışma

Satır görünümleri tek bir satır hakkında tüm ayrıntıları gösterir ve bazen bu satırla çalışmak için özel özellikler de sağlar. Genellikle bir liste görünümünde görünen bir satırı seçerek satır görünümünü açarsınız ancak satır görünümünü ilişkili bir satırdan bir bağlantıyı izleyerek de açabilirsiniz.

Normal bir satır görünümü.

Açıklama:

 1. Sekmeler: Satır görünümlerinin çoğu sekmelere bölünür. Her sekme satırda yer alan bir ilgili sütunlar koleksiyonu sağlar. Sekmeler kullanılabilir olduğunda, satır adının altında gösterilir. Herhangi bir sekmeye gitmek için sekme adını seçin. Geçerli sekme altı çizili olarak gösterilir.
 2. İlgili: Satırı en az bir kez kaydettikten sonra neredeyse tüm satır türlerinde bir İlgili sekmesi gösterilir. Bu sekme aslında gösterilen satırı kullanan veya buna başvuran diğer satır türlerini bulmak için kullanabileceğiniz bir açılan listedir. İlgili açılan listesinden bir tablo adı seçtiğinizde bu tablo için adlandırılan yeni bir sekme açılarak bu türdeki tüm ilgili satırların listesini gösterir. İlgili sekmesi kullanılabilir durumda kalır ve geçerli satıra başvuran diğer satır türlerini bulmak için bu sekmeyi kullanmaya devam edebilirsiniz.
 3. Komut çubuğu: Geçerli satırda çalışmak veya satırla ilişkili bir görevi gerçekleştirmek için komut çubuğundaki komutları kullanın. Kullanılabilir komutlar satır türüne bağlı olarak değişiklik gösterir ancak değişikliklerinizi kaydetmek, satırı silmek, sayfayı yenilemek, satır bağlantısını e-postayla göndermek, satır sahibini yeniden atamak veya Word şablonu kullanarak satırı dışarı aktarmak için genellikle komut çubuğunu kullanabilirsiniz.
 4. Başlık çubuğu: Bazı satır görünümleri satır adının karşısındaki başlık çubuğunda oldukça önemli bazı sütunları gösterir. Bunlar genellikle geçerli türdeki satırlarla çalışmak için temel olan sütunlardır (ör. satır adı veya satır sahibi).
 5. Tüm sütun değerlerini görüntüle ve düzenle: Geçerli sekme, form görünümü ve satır türü ile ilgili tüm sütunları satır görünümünün ana gövdesinde bulabilirsiniz. Kırmızı bir yıldız işaretiyle işaretli sütunlar gereklidir ve satırı geçerli değerlere sahip olmadan saklayamazsınız. Mavi artı işaretiyle işaretli sütunalr özellikle önemlidir veya önerilir ancak kesinlikle gerekli değildir. Bir kilit simgesi görünen sütunlar salt okunurdur ve düzenlenemez.

Satır kümesinde gezinti

Önceden ayarlanmış görünümleri ve sorguları kullanarak birden fazla satır arasında gezinin. Satır odaklı gezinme, kullanıcıların çalıştıkları listeyi kaybetmeden listedeki bir satırdan diğerine geçmesine ve kolayca geri dönmesine olanak tanıyarak verimliliği artırır.

Satır kümesinde gezinti bölmesinde gördüğünüz satır sayısı, sistem yöneticinizin alt ızgara için tanımladığı satır sayısına bağlıdır.

 1. Satır kümesinde gezinti özelliğini kullanmak için satır listesi bulunan bir sayfa açın.
 2. Bir satır açın ve Satır Kümesini AçSatır kümesi gezinti düğmesi. seçin ve sonra listeden bir satır seçin.

Satır kümesi gezintisinin nasıl kullanılacağı.

Başvuru paneli

Başvuru paneli, çalıştığınız ekrandan ayrılmadan işlerinizi halletmenin harika bir yolunu sağlar. Bir ürünle ilgili incelemeler ve ayırmalar gibi diğer ilgili öğeleri, başka bir ekrana geçmek zorunda kalmadan, görüntülediğiniz satırın bağlamında bulabilirsiniz.

Başvuru paneli.

Başvuru paneli hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin:

Uygulama iletisi çubuğu

Uygulama iletisi çubuğunda üç tür bildirim gösterilir: bilgilendirici, uyarı ve hata.

Not

Erken erişiminizde çalışıyorsanız, Yeni bir uygulama içi bildirim özelliği vardır. Daha fazla bilgi için, model odaklı uygulamalardaki uygulama içi bildirimler bölümüne bakın.

Hata bildirimini seçerseniz sizi formda hatanın oluştuğu sütuna götürür.

Bildirim örnekleri.

Açıklama:

 1. Bilgi bildirimleri Bilgi bildirimleri.: Bildirim bilgilendiricidir.
 2. Uyarı bildirimleri Uyarı bildirimleri.: Bildirim bir uyarıdır.
 3. Hata bildirimleri Hata bildirimleri.: Bildirim bir hatadır.

Birden çok bildirim

Tek bildirim varsa tek satır görürsünüz. Birden çok bildirim varsa köşeli çift ayraç düğmesi görürsünüz. Her iletiyi görüntülemek için köşeli çift ayracı seçin.

Birden çok bildirim örneği.