Microsoft Teams’e uygulama eklemeAdd an app to Microsoft Teams

Microsoft Teams, Office 365 teknolojileriyle oluşturulmuş sohbet tabanlı bir işbirliği platformudur.Microsoft Teams is a chat-based collaboration platform built on Office 365 technologies. Teams’deki kanallarınıza PowerApps tuval uygulamaları ekleyerek Teams deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.You can customize the Teams experience by adding PowerApps canvas apps to your channels in Teams. Bu konu başlığında, Ürün Gösterimi örnek uygulamasını bir Teams kanalına eklemeyi ve ardından uygulamayı o kanaldan açmayı öğreneceksiniz.In this topic, you learn how to add the Product Showcase sample app to a Teams channel, and then open the app from that channel.

Microsoft Teams’e eklenen uygulama

PowerApps’e daha önce kaydolmadıysanız başlamadan önce ücretsiz olarak kaydolun.If you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you begin.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu yordamı takip etmek için bir Office 365 aboneliği ve Teams’te bir kanal gereklidir.To follow this procedure, you need an Office 365 subscription and a channel in Teams.

PowerApps’te oturum açmaSign in to PowerApps

https://web.powerapps.com sayfasından PowerApps oturumunu açın.Sign into PowerApps at https://web.powerapps.com.

Uygulama eklemeAdd an app

 1. Microsoft Teams'de, bir ekip ve söz konusu ekibin altından bir kanal seçin.In Microsoft Teams, select a team, and a channel under that team. Bu örnekte kanal, İş Geliştirme ekibinin altındaki Genel kanalıdır.In this example, it's the General channel under the Business Development team.

 2. Sekme eklemek için + öğesini seçin.Choose + to add a tab.

 3. Sekme ekle iletişim kutusunda PowerApps öğesini seçin.In the Add a tab dialog box, choose PowerApps.

 4. Örnek uygulamalar > Product Showcase > Kaydet’i seçin.Choose Sample apps > Product Showcase > Save.

  Uygulama artık kanalda kullanılabilir.The app is now available to use in the channel.

Not

Kendi uygulamalarınızı Teams’e ekleyebilmek için paylaşmanız gerekir (örnek uygulamalar varsayılan olarak paylaşılır).You must share your own apps before you add them to Teams (sample apps are shared by default).

Uygulamayı açmaOpen an app

 1. Microsoft Teams'de, ekibi ve uygulamayı içeren kanalı seçin.In Microsoft Teams, choose the team and the channel that contains the app.

 2. Product Showcase sekmesini seçin.Choose the Product Showcase tab.

  Uygulama kanalda açılır.The app opens in the channel.

Bilinen sorunlarKnown issues

Microsoft Teams masaüstü uygulamasında:In the desktop app for Microsoft Teams:

 • Uygulamaların, güvenli (https) bir bağlantı üzerinden görüntüler ve .pdf dosyaları gibi içerikler yüklemesi gerekir.Apps must load content such as images and .pdf files over a secure (https) connection.
 • Acceleration, Compass ve Location gibi algılayıcıların hepsi desteklenmemektedir.Not all sensors, such as Acceleration, Compass, and Location, are supported.
 • Yalnızca şu ses biçimleri desteklenmektedir: AAC, H264, OGG Vorbis ve WAV.Only these audio formats are supported: AAC, H264, OGG Vorbis, and WAV.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Uygulamayı kanaldan kaldırmak için Product Showcase sekmesi > Kaldır öğesini seçin.To remove the app from the channel, choose the Product Showcase tab > Remove.

Sonraki adımlarNext steps

Bu konu başlığında, Ürün Gösterimi örnek uygulamasını bir Teams kanalına eklediniz ve ardından uygulamayı o kanaldan açtınız.In this topic, you added the Product Showcase sample app to a Teams channel, and then opened the app from that channel. PowerApps hakkında daha fazla bilgi için PowerApps öğreticilerine geçin.To learn more about PowerApps, continue to the PowerApps tutorials.