Tuval uygulamasını mobil cihazda çalıştırmaRun a canvas app on a mobile device

Bir uygulama oluşturduğunuzda veya birisi sizinle bir uygulama paylaştığında, bu uygulamayı Windows, iOS, Android veya bir web tarayıcısı içinde çalıştırabilirsiniz.When you create an app, or someone shares an app with you, you can run that app on Windows, iOS, Android, or in a web browser. Bu konu başlığında, bir tuval uygulamasını mobil cihazda çalıştırmayı öğreneceksiniz.In this topic, you'll learn how to run a canvas app on a mobile device. Mobil cihaz üzerinde çalışan uygulamalar, konum hizmetleri ve kamera gibi cihaz özelliklerinden yararlanabilir.Apps running on a mobile device can take advantage of the device's capabilities, such as location services and camera.

Bu yordamı takip etmek için, PowerApps’e kaydolmadıysanız başlamadan önce ücretsiz olarak kaydolun ve sonra PowerApps’i App Store veya Google Play’den, desteklenen bir işletim sistemini çalıştıran bir iPhone, iPad ya da Android cihazına indirin.To follow this procedure, if you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you begin, and then download PowerApps from the App Store or Google Play onto an iPhone, iPad, or Android device running a supported operating system. Ayrıca kendi oluşturduğunuz veya başka bir kullanıcının oluşturup sizinle paylaştığı bir tuval uygulamasına erişiminiz olduğundan emin olun.Also, make sure you have access to a canvas app that you created or that someone else created and shared with you.

PowerApps’i açma ve oturum açmaOpen PowerApps and sign in

PowerApps’i mobil cihazınızda açın ve Azure Active Directory kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın.Open PowerApps on your mobile device and sign in using your Azure Active Directory credentials.

Oturum açan kullanıcı

Microsoft Authenticator uygulaması mobil cihazınızda yüklüyse, sorulduğunda kullanıcı adınızı girin ve sonra cihazınıza gönderilen bildirimi onaylayın.If you have the Microsoft Authenticator app installed on your mobile device, simply enter your username when prompted, and then approve the notification sent to your device.

Uygulamayı bulmaFind the app

Uygulamayı bulmayı kolaylaştırmak için PowerApps menüsünü açın ve sonra bir filtre seçin.To make it easier to find the app, open the PowerApps menu, and then select a filter.

Uygulama filtreleri

Aşağıdaki filtreler mevcuttur:The following filters are available:

  • Tüm uygulamalar: Oluşturduğunuz ve başkalarının sizinle paylaştığı uygulamalar da dahil olmak üzere erişim sahibi olduğunuz tüm uygulamaları gösterir.All apps: Displays all apps to which you have access, including apps you created and apps that others shared with you.

  • Uygulamalarım: En az bir kez çalıştırdığınız uygulamaları gösterir.My Apps: Displays apps that you've run at least once.

  • Örnek uygulamalar: Microsoft'un, kurgusal verilerle gerçek uygulama senaryolarını göstermek ve tasarım olanaklarını keşfetmenize yardımcı olmak üzere sunduğu örnek uygulamaları gösterir.Sample apps: Displays sample apps from Microsoft that showcase real application scenarios with fictitious data to help you explore design possibilities.

  • Sık Kullanılanlar: Uygulama kutucuğundaki üç noktaya (...) ve sonra Sık Kullanılanlara Ekle’ye dokunarak işaretlediğiniz uygulamaları gösterir.Favorites: Displays apps that you've marked by tapping the ellipsis (...) on the app tile, and then tapping Favorite. Bir uygulamayı bu listeden kaldırmak için uygulama kutucuğundaki üç noktaya (...) ve ardından Sık Kullanılanlardan Kaldır’a dokunun.To remove an app from this list, tap the ellipsis (...) on the app tile, and then tap Unfavorite.

    Sık Kullanılan Olarak İşaretleme

Uygulamalarınızı filtreledikten sonra filtrelenmiş listeyi uygulamaların en son açıldığı veya değiştirildiği tarihe ya da alfabetik olarak ada göre sıralayabilirsiniz.After you filter your apps, you can sort the filtered list by the date the apps were most recently opened or modified, or alphabetically by name. Bu tercihler, PowerApps'i kapattığınızda ve yeniden açtığınızda korunur.These preferences are retained when you close and reopen PowerApps.

Sırala menüsü

Çalıştırmak istediğiniz uygulamanın adını biliyorsanız, PowerApps’in üstündeki arama simgesine dokunun ve ardından adının bir kısmını arama kutusuna yazın.If you know the name of the app you want to run, you can tap the search icon at the top of Powerapps, and then type part of its name in the search box.

Search

Uygulamalarınızı filtrelediyseniz filtrelenmiş listede arama yapılır.If you filtered your apps, it will search the filtered list.

Uygulama çalıştırmaRun an app

Bir tuval uygulamasını mobil cihazda çalıştırmak için uygulama kutucuğuna dokunun.To run a canvas app on a mobile device, tap the app tile. Tuval uygulamasını başka birisi oluşturup e-posta yoluyla sizinle paylaştıysa, e-postadaki bağlantıya dokunarak uygulamayı çalıştırabilirsiniz.If someone else created a canvas app and shared it with you in an email, you can run the app by tapping the link in the email.

PowerApps'i ilk kez kullanıyorsanız, uygulamayı kapatmak için kullanılan çekme hareketini gösteren bir ekranla karşılaşırsınız.If this is the first time you're using PowerApps, a screen shows the swipe gesture to close the app.

Uygulamayı başlatma

Bir uygulama, bir veri kaynağı ile bağlantı ya da cihazın özelliklerini kullanma izni (örneğin kamera veya konum hizmetleri) gerektiriyorsa, uygulamayı kullanabilmeniz için onay vermeniz gerekir.If an app requires a connection to a data source or permission to use the device's capabilities (such as the camera or location services), you must give consent before you can use the app. Genellikle bu işlemi, yalnızca uygulamayı ilk kez açtığınızda gerçekleştirmeniz istenir.Typically, you're prompted only the first time.

Bağlantı

Uygulamayı giriş ekranına sabitlemePin an app to the home screen

Hızlı erişim için uygulamayı cihazınızın giriş ekranına sabitleyebilirsiniz.You can pin an app to the home screen of your device for quick access. Uygulama kutucuğundaki üç noktaya (...) ve Giriş Ekranına Sabitle'ye dokunduktan sonra görüntülenen yönergeleri uygulayın.Tap the ellipsis (...) on the app tile, tap Pin to Home, and then follow the instructions that appear.

Uygulamayı sabitleme

Uygulamayı kapatmaClose an app

Bir uygulamayı kapatmak için parmağınızla uygulamayı sol kenardan sağa çekin.To close an app, use your finger to swipe from the left edge of the app to the right. Android cihazlarda ayrıca Geri düğmesine bastıktan sonra uygulamayı kapatmak istediğinizi onaylayabilirsiniz.On Android devices, you can also press the Back button and then confirm that you intended to close the app.

Sonraki adımlarNext steps

Bu konu başlığında, bir tuval uygulamasını mobil cihazda çalıştırmayı öğrendiniz.In this topic, you learned how to run a canvas app on a mobile device. Bir mobil cihazda model temelli uygulamalar da çalıştırabilirsiniz.You can also run model-driven apps on a mobile device.