Microsoft Flow kullanarak süreçleri otomatikleştirmeUse Microsoft Flow to automate processes

Microsoft Flow sık kullandığınız uygulamalar ve hizmetler arasında otomatikleştirilmiş süreçler oluşturmanızı sağlar.Microsoft Flow lets you create automated processes between your favorite apps and services. Uygulamanızın içinden bir veya birden çok kayıt üzerinde Akış çalıştırabilirsiniz.From within your app, you can run a Flow on one or more records.

Ayrıca uygulamanızdan Microsoft Flow'u açarak yeni akışları görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya oluşturabilirsiniz.Also, you can open Microsoft Flow from your app to view, edit, or create new flows. Daha fazla bilgi: Microsoft Flow ile çalışmaya başlamaMore information: Get started with Microsoft Flow

Akışlarınızı yönetmeManage your flows

Uygulamanızdan Microsoft Flow ile bağlantı kurarak akışlarınızı yönetin.Connect with Microsoft Flow from your app to manage your flows.

Not

Uygulamanızdan Microsoft Flow'u yönetmek ve çalıştırmak için, kuruluşunuz için Sistem Ayarları'nda Microsoft Flow etkinleştirilmelidir.To manage and run Microsoft Flow from your app, Microsoft Flow must be enabled in System Settings for you organization. Daha fazla bilgi: Kuruluşunuzdaki akışlarMore information: Flows in your organization

 1. Komut çubuğundan seçin akış.On the command bar, select Flow.

  Microsoft Flow menüsüMicrosoft Flow menu

 2. Aşağıdaki seçenekler görüntülenir:The following options appear:

  • Yeni bir tarayıcı sekmesi açılması ve sizi Microsoft Flow sitesine yönlendirmesi için Akış oluştur’u seçin.Select Create a flow to open a new browser tab and direct you to the Microsoft Flow site. Microsoft Flow sayfasında mevcut şablonu kullanmak için Devam'ı veya kapatmak için X işaretini seçin ya da başka bir şablon seçin veya oluşturun.On the Microsoft Flow page, select Continue to use an existing template or X to close, choose, or create a different one.

  • Yeni bir tarayıcı sekmesi açılması ve sizi Flow ortamındaki tüm akışların görüntülendiği Microsoft Flow sitesine yönlendirmesi için Akışlarınızı görün öğesini seçin.Select See your flows to open a new browser tab and direct you to the Microsoft Flow site where any flows in the Flow environment are displayed.

  • Akışta oturum aç'ı seçerek Microsoft Flow'a bağlanın ve çalıştırabileceğiniz kullanılabilir akışları görüntüleyin.Select Login to flow to connect with Microsoft Flow and display available flows for you to run. Bu seçenek ancak Microsoft Flow'da oturumunuz açık değilse görüntülenir.This only appears if you aren’t currently signed in to Microsoft Flow.

  Akış oluşturma hakkında bilgi için bkz. Microsoft Flow ile çalışmaya başlamaFor information about creating a flow, see Get started with Microsoft Flow