Ortamlar ve Microsoft PowerApps ile çalışmaWorking with environments and Microsoft PowerApps

PowerApps’i kullanarak farklı ortamlarda çalışabilir ve bunlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.With PowerApps, you can work in different environments and easily switch among them. Ortamlar hakkında genel bilgi edinmek için ortamları neden kullandığınızı ve bunları nasıl oluşturup yönetebileceğinizi ayrıntılı olarak açıklayan Ortamlara genel bakış konusuna bakın.For an overview of environments, see Environments overview, which explains in detail why you use environments and how you can create and manage them. Bu makalede, ortamla ilgili aşağıdaki konu başlıkları ele alınacaktır:The scope of this article will cover the following topics on environment:

 • powerapps.com’da ortamı değiştirmehow to switch the environment on powerapps.com
 • uygulamayı doğru ortamda oluşturmahow to an create app in the right environment
 • uygulamayı doğru ortamda görüntülemehow to view an app in the right environment

Ortamı değiştirmeSwitch the environment

powerapps.com’a kaydolup ilk kez oturum açtığınızda, muhtemelen varsayılan ortamla karşılaşırsınız.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will likely land in a default environment. Bunu, sayfanın sağ üst köşesine bakarak doğrulayabilirsiniz.You can verify this by looking at the upper-right corner of the page.

Varsayılan ortam

Varsayılan ortama herkes erişebilir.The Default environment is accessible to everyone. Bu ortamda, uygulamalar oluşturmaya başlayabilir ve uygulamalarınızı başka kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.You can start creating apps in this environment and share your apps with other users. Ayrıca, kendi oluşturduğunuz ortamlar veya diğer kişilerin oluşturduğu, ancak erişiminiz olan ortamlar gibi başka ortamlara da erişebilirsiniz.You may also have access to other environments, such as those you create yourself or those created by others but you have access to. Sağ üst köşedeki ortam açılan menüsüne tıklayıp farklı bir ortam seçerek ortamları değiştirebilirsiniz.You can switch environments by clicking the environment dropdown in the upper-right corner and selecting a different environment. Bu örnekte, Varsayılan ortam ’dan Ortam 1 ’e geçiyoruz.In this example, I am switching from Default environment to Environment 1.

Ortamı değiştirme

Farklı bir ortama (ör. Ortam 1) geçtikten sonra, oluşturduğunuz veya erişiminiz olan tüm uygulamaları bu yeni ortamda görebilirsiniz.Once you switch to a different environment (such as Environment 1), you will see all the apps you created or have access to in this new environment.

Uygulamaları doğru ortamda oluşturmaCreate apps in the right environment

Erişebildiğiniz mevcut ortamlarda veya yeni bir ortamda uygulamalar oluşturabilirsiniz.You can create apps in existing environments that you have access to or in a new environment. Bununla birlikte, kendi ortamınızı oluşturmak için belirli bir plana ihtiyacınız vardır.Creating your own environment, however, requires a specific plan. Daha fazla bilgi için bu konu başlığına bakın.For more information, see this topic. Bir uygulama oluşturmadan önce, her zaman uygulamanın bulunmasını istediğiniz ortamı seçtiğinizden emin olun.Before you create an app, always make sure you select the environment you want to app to be in. Aksi takdirde, uygulamaları başka bir ortama taşımak zorunda kalırsınız.Otherwise, you will have to deal with moving apps between environments.

 1. powerapps.com’daysanız uygulamanızı oluşturmak istediğiniz ortamı seçin.If you are in powerapps.com, select the environment you would like to create your app in. PowerApps Studio veya Web için PowerApps Studio ’ daysanız 4. adıma geçin.If you are in PowerApps Studio or PowerApps Studio for web, skip to step 4.
 2. + Yeni uygulama’yı seçinSelect + New app
 3. PowerApps Studio’yu aç veya Web için PowerApps Studio’yu seçinSelect Open PowerApps Studio or PowerApps Studio for web
 4. PowerApps Studio veya Web için PowerApps Studio açıldığında, sağ üst köşede ortamı tekrar seçin.When PowerApps Studio or PowerApps Studio for web opens, select the environment again at the top right corner. Bu deneyimi ileride geliştireceğiz; ancak geçerli sürümde, yeni bir ortamda uygulama oluşturmak istediğiniz her seferinde ortamı seçmeniz gerekir.We will improve this experience in the future but, in the current release, you must select this every time you want to create an app in a new environment.

  Studio’da ortamı değiştirme

 5. Hesap sayfasında, geçerli ortam adının yanındaki Değiştir’i seçin.On the Account page, select Change next to the name of the current environment.

  Studio’da ortamı değiştirme

 6. Uygulamanızı oluşturmak istediğiniz ortamı seçin.Select the environment you want to create your app in.

  Studio’da ortamı değiştirme

 7. Uygulama oluşturmaya başlamak için Yeni’yi seçin.Select New to start creating an app. Uygulamanız, artık 6. adımda seçtiğiniz ortamda yer alacaktır.Your app now will reside in the environment you selected in step 6.

  Studio’da ortamı değiştirme

Uygulamaları doğru ortamda görüntülemeView apps in the right environment

İster powerapps.com’da ister Windows için PowerApps Studio’da isterseniz de Web için PowerApps Studio’da çalışıyor olun, gördüğünüz uygulama, bağlantı vb.lerini içeren liste her zaman açılan menüde seçtiğiniz ortama göre filtrelenir.Whether you are working in powerapps.com, PowerApps Studio for Windows, or PowerApps Studio for web, the list of apps, connections, etc. that you see is always filtered based on the environment that's selected in the dropdown. Aradığınız uygulamaları görmüyorsanız doğru ortamın seçilip seçilmediğini kontrol edin.If you don't see the apps you are looking for, always confirm whether the right environment is selected.

Yine powerapps.com’da ortamları değiştirmek için:Again, to switch environments in powerapps.com:

Ortamı değiştirme

Windows için PowerApps Studio veya Web için PowerApps Studio’da ortamları değiştirmek için:To switch environments in PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web:

Studio’da ortamı değiştirme

Ortamlar hakkında daha fazla bilgi için bu genel bakışı inceleyin.For more information about environments, see this overview.