İkili işlevler

Bu işlevler, ikili verileri oluşturup işler.

İkili Biçimler

Sayı okuma

Adı Açıklama
BinaryFormat.7BitEncodedSignedInteger Bir 7 bit değişken uzunluğunda kodlama kullanılarak kodlanan bir 64 bit işaretli tamsayıyı okuyan bir ikili biçimi.
BinaryFormat.7BitEncodedUnsignedInteger 7 bit değişken uzunlukta kodlama kullanılarak kodlanan bir 64 bit işaretsiz tamsayıyı okuyan bir ikili biçimi.
BinaryFormat.Binary Bir ikili değeri okuyan ikili biçimi döndürür.
BinaryFormat.Byte Bir 8 bit işaretsiz tamsayıyı okuyan ikili biçimi.
BinaryFormat.Choice Zaten kullanılan bir değere dayalı olan bir sonraki ikili biçimi seçen bir ikili biçimi döndürür.
BinaryFormat.Decimal Bir .NET 16 bayt ondalık değeri okuyan ikili biçimi.
BinaryFormat.Double Bir 8 bayt IEEE çift duyarlıklı kayan noktalı değeri okuyan bir ikili biçimi.
BinaryFormat.Group Bir öğe grubunu okuyan ikili biçimi döndürür. Her öğe değerinden önce benzersiz bir anahtar değeri gelir. Sonuçta öğe değerlerinin bir listesi elde edilir.
BinaryFormat.Length Okunabilecek veri miktarını sınırlayan bir ikili biçimi döndürür. Verilerin sonuna kadar okuma yapmak için hem BinaryFormat.List hem de BinaryFormat.Binary kullanılabilir. BinaryFormat.Length okunan bayt sayısını sınırlamak için kullanılabilir.
BinaryFormat.List Bir öğe sırasını okuyan ikili biçimi döndürür ve bir liste döndürür.
BinaryFormat.Null Sıfır baytlarını okuyan ve null döndüren bir ikili biçimi.
BinaryFormat.Record Bir kaydı okuyan ikili biçimi döndürür. Kayıttaki her alan farklı bir ikili biçimine sahip olabilir.
BinaryFormat.SignedInteger16 Bir 16 bit işaretli tamsayıyı okuyan ikili biçimi.
BinaryFormat.SignedInteger32 Bir 32 bit işaretli tamsayıyı okuyan ikili biçimi.
BinaryFormat.SignedInteger64 Bir 64 bit işaretli tamsayıyı okuyan ikili biçimi.
BinaryFormat.Single Bir 4 bayt IEEE tek duyarlıklı kayan noktalı değeri okuyan bir ikili biçimi.
BinaryFormat.Text Bir metin değeri okuyan ikili biçimi döndürür. İsteğe bağlı kodlama değeri metnin kodlamasını belirtir.
BinaryFormat.Transform Başka bir ikili biçimi tarafından okunan değerleri dönüştüren bir ikili biçimini döndürür.
BinaryFormat.UnsignedInteger16 Bir 16 bit işaretsiz tamsayıyı okuyan ikili biçimi.
BinaryFormat.UnsignedInteger32 Bir 32 bit işaretsiz tamsayıyı okuyan ikili biçimi.
BinaryFormat.UnsignedInteger64 Bir 64 bit işaretsiz tamsayıyı okuyan ikili biçimi.

Bayt sırasını denetleme

Adı Açıklama
BinaryFormat.ByteOrder Bir işlev tarafından belirtilen bayt sırasına sahip ikili biçimi döndürür.
Table.PartitionValues Bir tablonun bölümlenme şekli ile ilgili bilgi döndürür.

İkili veriler

Adı Açıklama
Binary.ApproximateLength İkilinin yaklaşık uzunluğunu döndürür.
Binary.Buffer İkili değeri arabelleğe alır. Bu çağrının sonucu kararlı bir ikili değerdir; böylece belirleyici bir uzunluk ve bayt sırasına sahip olur.
Binary.Combine Bir ikili listesini tek bir ikili olarak birleştirir.
Binary.Compress Belirtilen sıkıştırma türünü kullanarak ikili bir değeri sıkıştırır.
Binary.Decompress Bir ikili değerin sıkıştırmasını belirtilen sıkıştırma türünü kullanarak açar.
Binary.From Verilen değerden bir ikili değer döndürür.
Binary.FromList Bir sayı listesini ikili değerine dönüştürür.
Binary.FromText Bir metin biçimindeki verilerin kodunu ikili olarak çözer.
Binary.InferContentType Çıkarsanan MIME türünü içeren Content.Type alanıyla bir kayıt döndürür.
Binary.Length İkili değerlerin uzunluğunu döndürür.
Binary.Range Bir uzaklıktan başlayarak ikili değerin bir alt kümesini döndürür.
Binary.ToList Bir ikili değeri sayı listesine dönüştürür.
Binary.ToText İkili verinin kodunu metin biçimi olarak çözer.
#binary Sayılardan veya metinden ikili bir değer oluşturur.