DateTimeZone işlevleri

Bu işlevler datetimezone değerlerini oluşturur ve işler.

Adı Açıklama
DateTimeZone.FixedLocalNow Sistemdeki geçerli saat, tarih ve saat dilimi uzaklığına göre ayarlanmış olan bir DateTimeZone değeri döndürür.
DateTimeZone.FixedUtcNow UTC (GMT saat dilimi) biçiminde geçerli tarih ve saati döndürür.
DateTimeZone.From Bir değerden datetimezone değeri döndürür.
DateTimeZone.FromFileTime Bir sayı değerinden DateTimeZone değeri döndürür.
DateTimeZone.FromText Yerel, evrensel ve özel datetimezone biçimlerinden bir datetimezone oluşturur.
DateTimeZone.LocalNow Geçerli sistem tarih ve saatine göre ayarlanmış bir tarih saat değeri döndürür.
DateTimeZone.RemoveZone Verilen datetimezone değerindeki bölge bilgisini kaldırarak bir tarih saat değeri döndürür.
DateTimeZone.SwitchZone Verilen DateTimeZone değerindeki saat dilimi bilgisini değiştirir.
DateTimeZone.ToLocal Yerel saat dilimine göre bir tarih saat değeri döndürür.
DateTimeZone.ToRecord Tarih saat değerinin parçalarını içeren bir kayıt döndürür.
DateTimeZone.ToText Tarih saat değerinden bir metin değeri döndürür.
DateTimeZone.ToUtc Utc saat diliminde bir tarih saat değeri döndürür.
DateTimeZone.UtcNow Utc saat dilimine göre ayarlanmış geçerli sistem tarih ve saatini içeren bir tarih saat değeri döndürür.
DateTimeZone.ZoneHours Bir tarih saat değerinin saat dilimi saat değerini döndürür.
DateTimeZone.ZoneMinutes Bir tarih saat değerinin saat dilimi dakika değerini döndürür.
#datetimezone Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, saat uzaklığı ve dakika uzaklığı değerlerini kullanarak bir tarih saat dilimi değeri oluşturur.