Power Query M dili belirtimi

Belirtimde Power Query M dilinin temel kavramları olan değerler, ifadeler, ortamlar, değişkenler, tanımlayıcılar ve değerlendirme modeli anlatılmaktadır.

Belirtim aşağıdaki konularda bulunur.