Kayıt işlevleri

Bu işlevler, kayıt değerlerini oluşturup işler.

Bilgi

Adı Açıklama
Record.FieldCount Bir kayıttaki alan sayısını döndürür.
Record.HasFields Bir kayıtta alan adı veya alan adları varsa true döndürür.

Dönüşümler

Adı Açıklama
Geography.FromWellKnownText İyi Bilinen Metin (WKT) biçimindeki bir coğrafi değeri temsil eden metni yapılandırılmış bir kayda çevirir.
Geography.ToWellKnownText Yapılandırılmış bir coğrafi noktanın değerini İyi Bilinen Metin (WKT) gösterimine çevirir.
GeographyPoint.From Parçalardan coğrafi noktayı temsil eden bir kayıt oluşturur.
Geometry.FromWellKnownText İyi Bilinen Metin (WKT) biçiminde bir geometrik değeri gösteren metni, yapılandırılmış bir kayda çevirir.
Geometry.ToWellKnownText Yapılandırılmış bir geometrik noktanın değerini İyi Bilinen Metin (WKT) gösterimine çevirir.
GeometryPoint.From Parçalardan geometrik noktayı temsil eden bir kayıt oluşturur.
Record.AddField Alan adı ve değerinden bir alan ekler.
Record.Combine Bir listedeki kayıtları birleştirir.
Record.RemoveFields Verilen alanları birbirlerine göre yeniden sıralayarak yeni bir kayıt döndürür. Belirtilmemiş tüm alanlar özgün konumlarında kalır.
Record.RenameFields Belirtilen alanları yeniden adlandıran yeni bir kayıt döndürür. Sonuçta alanlar özgün sıralarını korur. Bu işlev, alan adlarını değiştirmeyi ve zincirlemeyi destekler. Ancak tüm hedef adları ve kalan alan adları benzersiz bir küme oluşturulmalıdır, aksi takdirde hata oluşur.
Record.ReorderFields Alanları birbirlerine göre yeniden sıralayan yeni bir kayıt döndürür. Belirtilmemiş tüm alanlar özgün konumlarında kalır. İki veya daha fazla alan gerektirir.
Record.TransformFields transformOperations uygulayarak alanları dönüştürür. transformOperations tarafından desteklenen değerler hakkında daha fazla bilgi için Parametre Değerleri'ne gidin.

Seçim

Adı Açıklama
Record.Field Verilen alanın değerini döndürür. Bu işlev, belirli bir kayıt için alan arama söz dizimini dinamik olarak oluşturma amacıyla kullanılabilir. Bu şekilde kayıt[alan] söz diziminin dinamik bir sürümüdür.
Record.FieldNames Kayıt alanları sırasına göre alan adlarının bir listesini döndürür.
Record.FieldOrDefault Bir kayıttaki alanın değerini veya alan yoksa varsayılan değeri döndürür.
Record.FieldValues Kayıt alanları sırasına göre alan değerlerinin bir listesini döndürür.
Record.SelectFields Giriş kaydından seçilen alanları içeren yeni bir kayıt döndürür. Alanların özgün sırası korunur.

Serileştirme

Adı Açıklama
Record.FromList Verilen alan değeri listesi ve alan kümesinden bir kaydı döndürür.
Record.FromTable Alan adlarını ve değerleri içeren kayıt tablosundan bir kayıt döndürür.
Record.ToList Girdi kaydının alan değerlerini içeren bir değer listesi döndürür.
Record.ToTable Bir giriş kaydından alan adlarını ve değerleri içeren bir kayıt tablosu döndürür.

ParameTRe değerleri

Yukarıdaki Kayıt işlevlerinde başvuruda bulunan parametre değerlerini açıklamak için aşağıdaki tür tanımları kullanılır.

Tür Tanımı Description
MissingField seçeneği Daha fazla bilgi: MissingField.Type
Dönüştürme işlemleri Dönüştürme işlemleri aşağıdaki değerlerden biri tarafından belirtilebilir:

• İlk öğe alan adı, ikinci öğe ise yeni bir değer üretmek için bu alana uygulanan dönüştürme işlevi olmak üzere iki öğeden oluşan bir liste değeri.

• Bir liste değeri sağlanarak ve her öğe yukarıda açıklandığı gibi 2 öğenin liste değeri olarak bir dönüştürme listesi sağlanabilir.

Örnekler için Record.TransformFields açıklamasına gidin
Yeniden adlandırma işlemleri Kayıt için yeniden adlandırma işlemleri aşağıdakilerden biri olarak belirtilebilir:

Eski ve yeni olmak üzere iki alan adından oluşan bir listeyle gösterilen tek bir yeniden adlandırma işlemi.

Örnekler için Record.RenameFields açıklamasına gidin.