Bölücü işlevleri

Bu işlevler metni böler.

Adı Açıklama
Splitter.SplitByNothing Bölme gerçekleştirmeyen bir işlevi döndürür ve bu işlevin bağımsız değişkenini tek öğe listesi olarak döndürür.
Splitter.SplitTextByCharacterTransition Bir karakter türünden diğerine geçişe göre metni metin listesine ayıran bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByAnyDelimiter Metni desteklenen herhangi bir ayırıcıyla bölen bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByDelimiter Metni bir sınırlayıcıya göre bölecek olan bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByEachDelimiter Metni sırayla her bir sınırlayıcıyla bölen bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByLengths Metni belirtilen uzunluklara göre bölen bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByPositions Metni belirtilen konumlara göre bölen bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByRanges Metni belirtilen aralıklara göre bölen bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByRepeatedLengths Bir metin listesine belirtilen uzunluktan sonra metin ayıran bir işlev döndürür.
Splitter.SplitTextByWhitespace Metni boşluğa göre bölen bir işlev döndürür.