Uri işlevleri

Bu işlevler URI sorgu dizelerini oluşturur ve işler.

Adı Açıklama
Uri.BuildQueryString Bir kaydı bir URI sorgu dizesinde derleyin.
Uri.Combine Taban ve ilişkili parçaların birleşimine göre bir Uri döndürür.
Uri.EscapeDataString Özel karakterleri RFC 3986 kurallarına göre kodlar.
Uri.Parts Alanları Uri metin değerinin bölümlerine göre ayarlanmış olan bir kayıt değeri döndürür.