Az 2.0.0 için Geçiş KılavuzuMigration Guide for Az 2.0.0

Bu belgede Az modülünün 1.0.0 ile 2.0.0 sürümleri arasındaki değişiklikler açıklanırThis document describes the changes between the 1.0.0 and 2.0.0 versions of Az

İçindekilerTable of Contents

Modüldeki yeni değişikliklerModule breaking changes

Az.ComputeAz.Compute

 • New-AzAvailabilitySet ve Update-AzAvailabilitySet cmdlet'lerinden Managed parametresi kaldırıldı, artık Sku = Aligned kullanılıyorRemoved Managed Parameter from New-AzAvailabilitySet and Update-AzAvailabilitySet cmdlets in favor of using Sku = Aligned

  ÖnceBefore

  Update-AzAvailabilitySet -Managed
  

  SonraAfter

  Update-AzAvailabilitySet -Sku Aligned
  
 • Tutarlılık sağlamak için Update-AzImage cmdlet'inde 'ByName' ve 'ByResourceId' parametre kümelerinden Image parametresi kaldırıldıFor consistency, removed Image parameter from 'ByName' and 'ByResourceId' parameter sets in Update-AzImage

  ÖnceBefore

  Aşağıdaki kodun işlevsel olduğuna ama geçirilen ImageName değerinin kullanılmadığına dikkat edin. Dolayısıyla bu parametrenin kaldırılması işlevi etkilemez.Note that the below code is functional, but the passed-in ImageName is not used, so removing this parameter has no functional impact.

  Update-AzImage -ResourceGroupName $Rg -ImageName $Name -Image $Image -Tag $tags
  
  Update-AzImage -ResourceId $Id -Image $Image -Tag $tags
  

  SonraAfter

  Update-AzImage -ResourceGroupName $Rg -ImageName $Name -Tag $tags
  
  Update-AzImage -ResourceId $Id -Tag $tags
  
 • Tutarlılık sağlamak için Restart-AzVM cmdlet'inde 'ByObject' ve 'ByResourceId' parametre kümelerinden Name parametresi kaldırıldıFor consistency, removed Name parameter from 'ByObject' and 'ByResourceId' parameter sets in Restart-AzVM

  ÖnceBefore

  Aşağıdaki kodun işlevsel olduğuna ama geçirilen Name değerinin kullanılmadığına dikkat edin. Dolayısıyla bu parametrenin kaldırılması işlevi etkilemez.Note that the below code is functional, but the passed-in Name is not used, so removing this parameter has no functional impact.

  Restart-AzVM -InputObject $VM -Name $Name 
  
  Restart-AzVM -ResourceId $Id -Name $Name
  

  SonraAfter

  Restart-AzVM -InputObject $VM
  
  Restart-AzVM -ResourceId $Id
  
 • Tutarlılık sağlamak için Start-AzVM cmdlet'inde 'ByObject' ve 'ByResourceId' parametre kümelerinden Name parametresi kaldırıldıFor consistency, removed Name parameter from 'ByObject' and 'ByResourceId' parameter sets in Start-AzVM

  ÖnceBefore

  Aşağıdaki kodun işlevsel olduğuna ama geçirilen Name değerinin kullanılmadığına dikkat edin. Dolayısıyla bu parametrenin kaldırılması işlevi etkilemez.Note that the below code is functional, but the passed-in Name is not used, so removing this parameter has no functional impact.

  Start-AzVM -InputObject $VM -Name $Name 
  
  Start-AzVM -ResourceId $Id -Name $Name
  

  SonraAfter

  Start-AzVM -InputObject $VM
  
  Start-AzVM -ResourceId $Id
  
 • Tutarlılık sağlamak için Stop-AzVM cmdlet'inde 'ByObject' ve 'ByResourceId' parametre kümelerinden Name parametresi kaldırıldıFor consistency, removed Name parameter from 'ByObject' and 'ByResourceId' parameter sets in Stop-AzVM

  ÖnceBefore

  Aşağıdaki kodun işlevsel olduğuna ama geçirilen Name değerinin kullanılmadığına dikkat edin. Dolayısıyla bu parametrenin kaldırılması işlevi etkilemez.Note that the below code is functional, but the passed-in Name is not used, so removing this parameter has no functional impact.

  Stop-AzVM -InputObject $VM -Name $Name 
  
  Stop-AzVM -ResourceId $Id -Name $Name
  

  SonraAfter

  Stop-AzVM -InputObject $VM
  
  Stop-AzVM -ResourceId $Id
  
 • Tutarlılık sağlamak için Remove-AzVM cmdlet'inde 'ByObject' ve 'ByResourceId' parametre kümelerinden Name parametresi kaldırıldıFor consistency, removed Name parameter from 'ByObject' and 'ByResourceId' parameter sets in Remove-AzVM

  ÖnceBefore

  Aşağıdaki kodun işlevsel olduğuna ama geçirilen Name değerinin kullanılmadığına dikkat edin. Dolayısıyla bu parametrenin kaldırılması işlevi etkilemez.Note that the below code is functional, but the passed-in Name is not used, so removing this parameter has no functional impact.

  Remove-AzVM -InputObject $VM -Name $Name
  
  Remove-AzVM -ResourceId $Id -Name $Name 
  

  SonraAfter

  Remove-AzVM -InputObject $VM 
  
  Remove-AzVM -ResourceId $Id 
  
 • Tutarlılık sağlamak için Set-AzVM cmdlet'inde 'ByObject' ve 'ByResourceId' parametre kümelerinden Name parametresi kaldırıldıFor consistency, removed Name parameter from 'ByObject' and 'ByResourceId' parameter sets in Set-AzVM

  ÖnceBefore

  Aşağıdaki kodun işlevsel olduğuna ama geçirilen Name değerinin kullanılmadığına dikkat edin. Dolayısıyla bu parametrenin kaldırılması işlevi etkilemez.Note that the below code is functional, but the passed-in Name is not used, so removing this parameter has no functional impact.

  Set-AzVM -InputObject $VM -Name $Name ...
  
  Set-AzVM -ResourceId $Id -Name $Name ...
  

  SonraAfter

  Set-AzVM -InputObject $VM ...
  
  Set-AzVM -ResourceId $Id ...
  
 • Tutarlılık sağlamak için Save-AzVMImage cmdlet'inde 'ByObject' ve 'ByResourceId' parametre kümelerinden Name parametresi kaldırıldıFor consistency, removed Name parameter from 'ByObject' and 'ByResourceId' parameter sets in Save-AzVMImage

  ÖnceBefore

  Aşağıdaki kodun işlevsel olduğuna ama geçirilen Name değerinin kullanılmadığına dikkat edin. Dolayısıyla bu parametrenin kaldırılması işlevi etkilemez.Note that the below code is functional, but the passed-in Name is not used, so removing this parameter has no functional impact.

  Save-AzVMImage -InputObject $VM -Name $Name ...
  
  Save-AzVMImage -ResourceId $Id -Name $Name ...
  

  SonraAfter

  Save-AzVMImage -InputObject $VM ...
  
  Save-AzVMImage -ResourceId $Id ...
  
 • PSVirtualMachineScaleSetVM içinde ProtectFromScaleIn özelliğini kapsüllemek için ProtectionPolicy özelliği eklendiAdded ProtectionPolicy property to encapsulate ProtectFromScaleIn property in PSVirtualMachineScaleSetVM

  ÖnceBefore

  $vmss = Get-AzVMssVM ...
  $vmss.ProtectFromScaleIn = $true
  
  $vmss = Update-AzVMssVM ...
  $vmss.ProtectFromScaleIn = $true
  
  $vmss = Remove-AzVMssVMDataDisk ...
  $vmss.ProtectFromScaleIn = $true
  

  SonraAfter

  $vmss = Get-AzVMssVM ...
  $vmss.ProtectionPolicy.ProtectFromScaleIn = $true
  
  $vmss = Update-AzVMssVM ...
  $vmss.ProtectionPolicy.ProtectFromScaleIn = $true
  
  $vmss = Remove-AzVMssVMDataDisk ...
  $vmss.ProtectionPolicy.ProtectFromScaleIn = $true
  
  
 • EncryptionSettings özelliğini PSDisk içine almak için EncryptionSettingsCollection Özelliği eklendiAdded EncryptionSettingsCollection Property to enclose EncryptionSettings property in PSDisk

  ÖnceBefore

  $disk = New-AzDisk ... | Set-AzDiskDiskEncrytionKey ...
  $disk.EncryptionSettings
  
  $disk = New-AzDisk ... | Set-AzDiskKeyEncrytionKey ...
  $disk.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzDiskUpdateConfig | Set-AzDiskUpdateDiskEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzDiskUpdateConfig | Set-AzDiskUpdateKeyEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettings
  

  SonraAfter

  $disk = New-AzDisk ... | Set-AzDiskDiskEncrytionKey ...
  $disk.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
  $disk = New-AzDisk ... | Set-AzDiskKeyEncrytionKey ...
  $disk.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzDiskUpdateConfig | Set-AzDiskUpdateDiskEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzDiskUpdateConfig | Set-AzDiskUpdateKeyEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
 • EncryptionSettings özelliğini PSSnapshot içine almak için EncryptionSettingsCollection Özelliği eklendiAdded EncryptionSettingsCollection Property to enclose EncryptionSettings property in PSSnapshot

  ÖnceBefore

  $snap = New-AzSnapshotConfig ... | Set-AzSnapshotDiskEncryptionKey ...
  $snap.EncryptionSettings
  
  $snap = New-AzSnapshotConfig ... | Set-AzSnapshotKeyEncryptionKey ...
  $snap.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzSnapshotUpdateConfig ... | Set-AzSnapshotUpdateDiskEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzSnapshotUpdateConfig ... | Set-AzSnapshotUpdateKeyEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettings
  

  SonraAfter

  $snap = New-AzSnapshotConfig ... | Set-AzSnapshotDiskEncryptionKey ...
  $snap.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
  $snap = New-AzSnapshotConfig ... | Set-AzSnapshotKeyEncryptionKey ...
  $snap.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzSnapshotUpdateConfig ... | Set-AzSnapshotUpdateDiskEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
  $update = New-AzSnapshotUpdateConfig ... | Set-AzSnapshotUpdateKeyEncryptionKey ...
  $update.EncryptionSettingsCollection.EncryptionSettings
  
 • PSVirtualMachineScaleSet içinden VirtualMachineProfile özelliği kaldırıldıRemoved VirtualMachineProfile property from PSVirtualMachineScaleSet

  ÖnceBefore

  $vmss = New-AzVMSSConfig ...
  $vmss.VirtualMachineProfile.AdditionalCapabilities.UltraSSDEnabled = $true
  

  SonraAfter

  $vmss = New-AzVMSSConfig ...
  $vmss.AdditionalCapabilities.UltraSSDEnabled = $true
  
 • Set-AzVMBootDiagnostic cmdlet'inin Set-AzVMBootDiagnostics diğer adı kaldırıldıCmdlet Set-AzVMBootDiagnostic removed alias to Set-AzVMBootDiagnostics

  ÖnceBefore

  Kullanım dışı bırakılan diğer ad kullanılıyorUsing deprecated alias

  Set-AzVMBootDiagnostics
  

  SonraAfter

  Set-AzVMBootDIagnostic
  
 • Export-AzLogAnalyticThrottledRequest cmdlet'inin Export-AzLogAnalyticThrottledRequests diğer adı kaldırıldıCmdlet Export-AzLogAnalyticThrottledRequest removed alias to Export-AzLogAnalyticThrottledRequests

  ÖnceBefore

  Kullanım dışı bırakılan diğer ad kullanılıyorUsing deprectaed alias

  Export-AzLogAnalyticThrottledRequests
  

  SonraAfter

  Export-AzLogAnalyticThrottledRequest
  

Az.HDInsightAz.HDInsight

 • Grant-AzHDInsightHttpServicesAccess ve Revoke-AzHDInsightHttpServicesAccess cmdlet'leri kaldırıldı.Removed the Grant-AzHDInsightHttpServicesAccess and Revoke-AzHDInsightHttpServicesAccess cmdlets. Tüm HDInsight kümelerinde HTTP erişimi her zaman etkin olduğundan artık bunlar gerekli değildir.These are no longer necessary because HTTP access is always enabled on all HDInsight clusters.
 • Yeni Set-AzHDInsightGatewayCredential cmdlet'i eklendi.Added a new Set-AzHDInsightGatewayCredential cmdlet. Ağ geçidi HTTP kullanıcı adını ve parolasını değiştirmek için bu cmdlet'i kullanın (Grant-AzHDInsightHttpServicesAccess cmdlet'inin yerini aldı).Use this cmdlet to change the gateway HTTP username and password (replaces Grant-AzHDInsightHttpServicesAccess).
 • Get-AzHDInsightJobOutput cmdlet'i depolama anahtarına ayrıntılı rol tabanlı erişimi destekleyecek şekilde güncelleştirildi.Updated the Get-AzHDInsightJobOutput cmdlet to support granular role-based access to the storage key.
  • HDInsight Küme Operatörü, Katkıda Bulunan veya Sahip rolleri olan kullanıcılar etkilenmeyecek.Users with HDInsight Cluster Operator, Contributor, or Owner roles will not be affected.
  • Yalnızca Okuyucu rolüne sahip kullanıcıların DefaultStorageAccountKey parametresini açık olarak belirtmesi gerekecek.Users with only the Reader role will need to specify DefaultStorageAccountKey parameter explicitly.

Bu rol tabanlı erişim değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. aka.ms/hdi-config-updateFor more information about these role-based access changes, see aka.ms/hdi-config-update

ÖnceBefore

Grant-AzHDInsightHttpServicesAccess -ClusterName $cluster -HttpCredential $credential

SonraAfter

Set-AzHDInsightGatewayCredential -ClusterName $cluster -HttpCredential $credential

Get-AzHDInsightJobOutput cmdlet'i için yalnızca Okuyucu rolü olan kullanıcılarUsers with only Reader role for cmdlet Get-AzHDInsightJobOutput

ÖnceBefore

Get-AzHDInsightJobOutput -ClusterName $clusterName -JobId $jobId

SonraAfter

Get-AzHDInsightJobOutput -ClusterName $clusterName -JobId $jobId -DefaultStorageAccountKey $storageAccountKey

Az.StorageAz.Storage

 • Blob, Kuyruk ve Dosya cmdlet'lerinden döndürülen türlerin Microsoft.WindowsAzure.Storage olan ad alanları Microsoft.Azure.Storage olarak değiştirildi.Namespaces for types returned from Blob, Queue, and File cmdlets have changed their namespace from Microsoft.WindowsAzure.Storage to Microsoft.Azure.Storage. Bu hataya neden olan değişiklik ilkesine göre teknik açıdan hataya neden olan bir değişiklik olmasa da, bu cmdlet'lerden döndürülen nesnelerle etkileşim kurmak için Storage .Net SDK'sındaki yöntemleri kullanan kodlarda bazı değişiklikler yapmak gerekebilir.While this is not technically a breaking change according to the breaking change policy, it may require some changes in code that uses the methods from the Storage .Net SDK to interact with the objects returned from these cmdlets.

  Örnek 1: Kuyruğa bir ileti ekleyin (CloudQueueMessage nesnesi ad alanını değiştirin)Example 1: Add a message to a Queue (change CloudQueueMessage object namespace)

  Önce:Before:

  $queue = Get-AzStorageQueue –Name $queueName –Context $ctx
  $queueMessage = New-Object -TypeName "Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.CloudQueueMessage,$($queue.CloudQueue.GetType().Assembly.FullName)" -ArgumentList "This is message 1"
  $queue.CloudQueue.AddMessageAsync($QueueMessage)
  

  Sonra:After:

  $queue = Get-AzStorageQueue –Name $queueName –Context $ctx
  $queueMessage = New-Object -TypeName "Microsoft.Azure.Storage.Queue.CloudQueueMessage,$($queue.CloudQueue.GetType().Assembly.FullName)" -ArgumentList "This is message 1"
  $queue.CloudQueue.AddMessageAsync($QueueMessage)
  

  Örnek 2: AccessCondition ile Blob/Dosya Özniteliklerini getirin (AccessCondition nesnesi ad alanını değiştirin)Example 2: Fetch Blob/File Attributes with AccessCondition (change AccessCondition object namespace)

  Önce:Before:

  $accessCondition= New-Object Microsoft.WindowsAzure.Storage.AccessCondition
  
  $blob = Get-AzureStorageBlob -Container $containerName -Blob $blobName
  $blob.ICloudBlob.FetchAttributes($accessCondition)
  
  $file = Get-AzureStorageFile -ShareName $shareName -Path $filepath
  $file.FetchAttributes($accessCondition)
  

  Sonra:After:

  $accessCondition= New-Object Microsoft.Azure.Storage.AccessCondition
  
  $blob = Get-AzureStorageBlob -Container $containerName -Blob $blobName
  $blob.ICloudBlob.FetchAttributes($accessCondition)
  
  $file = Get-AzureStorageFile -ShareName $shareName -Path $filepath
  $file.FetchAttributes($accessCondition)
  
 • Teknik açıdan hataya neden olan bir değişiklik olmasa da, New/Get/Set-AzStorageAccount cmdlet'lerinden döndürülen Depolama Hesaplarının Sku.Name özelliğinde aşağıdaki gibi bazı çıkış farklılıkları göreceksiniz.While not technically a breaking change, you will notice output differences in the Sku.Name property of Storage Accounts returned from New/Get/Set-AzStorageAccount changes are as follows. (Değişiklik sonrasında, çıkış ve giriş SkuName adları uyumlu olur.)(After the change, output and input SkuName are aligned.)

  • "StandardLRS" -> "Standard_LRS";"StandardLRS" -> "Standard_LRS";
  • "StandardGRS" -> "Standard_GRS";"StandardGRS" -> "Standard_GRS";
  • "StandardRAGRS" -> "Standard_RAGRS";"StandardRAGRS" -> "Standard_RAGRS";
  • "StandardZRS" -> "Standard_ZRS";"StandardZRS" -> "Standard_ZRS";
  • "PremiumLRS" -> "Premium_LRS";"PremiumLRS" -> "Premium_LRS";
 • Kind belirtmeden depolama hesabı oluştururken varsayılan hizmet davranışı değişti.The default service behavior when creating a storage account withous specifying a Kind has changed. Önceki sürümlerde Kind belirtilmeden bir depolama hesabı oluşturulduğunda Depolama hesabında Kind değeri olarak Storage kullanılıyordu; yeni sürümde varsayılan Kind değeri StorageV2 oldu.In previous versions, when a storage account was created with no Kind specified, the Storage account Kind of Storage was used, in the new version StorageV2 is the default Kind value. Kind değeri 'Storage' olan bir V1 Depolama hesabı oluşturmanız gerekiyorsa '-Kind Storage' parametresini ekleyinIf you need to create a V1 Storage account with Kind 'Storage', add parameter '-Kind Storage'

  Örnek: Depolama hesabı oluşturun (Varsayılan Kind değişikliği)Example : Create a storage Account (Default Kind change)

  Önce:Before:

  PS c:\> New-AzStorageAccount -ResourceGroupName groupname -Name accountname -SkuName Standard_LRS -Location "westus"
  
  StorageAccountName ResourceGroupName Location SkuName   Kind   AccessTier CreationTime     ProvisioningState EnableHttpsTrafficOnly
  ------------------ ----------------- -------- -------   ----   ---------- ------------     ----------------- ----------------------
  accountname    groupname     westus  StandardLRS Storage  Hot    4/17/2018 10:34:32 AM Succeeded     False
  

  Sonra:After:

  PS c:\> New-AzStorageAccount -ResourceGroupName groupname -Name accountname -SkuName Standard_LRS -Location "westus"
  
  StorageAccountName ResourceGroupName Location SkuName   Kind   AccessTier CreationTime     ProvisioningState EnableHttpsTrafficOnly
  ------------------ ----------------- -------- -------   ----   ---------- ------------     ----------------- ----------------------
  accountname    groupname     westus  Standard_LRS StorageV2 Hot    4/17/2018 10:34:32 AM Succeeded     False