PowerShell’in çeşitli sürümlerini yüklemeInstalling various versions of PowerShell

Yıllarca, PowerShell 'in birçok sürümü vardı.Over the years, there have been many releases of PowerShell. Başlangıçta Windows PowerShell .NET Framework oluşturulmuştur ve yalnızca Windows sistemlerinde çalışmıştır.Initially, Windows PowerShell was built on the .NET Framework and only worked on Windows systems. Geçerli sürümle birlikte, PowerShell çalışma zamanı olarak .NET 5,0 kullanır.With the current release, PowerShell uses .NET 5.0 as its runtime. PowerShell, Windows, macOS ve Linux platformlarında çalışır.PowerShell runs on Windows, macOS, and Linux platforms.

PowerShellPowerShell

PowerShell, GitHubüzerinde açık kaynaklı bir projem.PowerShell is an Open Source project on GitHub. Desteklenen çeşitli ve deneysel platformlarda PowerShell 'i yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın.See the following articles for more information on installing PowerShell on various supported and experimental platforms.

Windows PowerShellWindows PowerShell

Windows 'da PowerShell 'in eski sürümlerini yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell 'ı yükleme.For more information about installing the legacy versions of PowerShell on Windows, see Installing Windows PowerShell.