OPC Kasası nedir?

Önemli

Bu makaleyi güncelleştirdiğimiz sürece, en güncel içerik için bkz. Azure endüstriyel IoT .

OPC Kasası, buluttaki OPC UA sunucusu ve istemci uygulamaları için sertifika yaşam döngüsünü yapılandırabileceğiniz, kaydedebildiğiniz ve yönetebilen bir mikro hizmettir. Bu makalede OPC kasasının basit kullanım durumları açıklanmaktadır.

Sertifika yönetimi

Örneğin, bir üretim şirketinin OPC UA sunucu makinesini yeni oluşturulan istemci uygulamasına bağlanması gerekir. Üretici, sunucu makinesine ilk erişimi yaptığında, istemci uygulamanın güvenli olmadığını belirtmek için OPC UA sunucu uygulamasında hemen bir hata iletisi gösterilir. Bu mekanizma, tüm yetkisiz uygulama erişimini engellemek için OPC UA sunucu makinesinde oluşturulmuştur ve bu da, mağaza katında çarpıcı bir şekilde çalışmaya engel olur.

Uygulama güvenliği yönetimi

Bir güvenlik uzmanı, OPC UA sunucusunun herhangi bir istemci uygulamasıyla iletişim kurmasını sağlamak için OPC kasamikro hizmetini kullanır, çünkü OPC Kasası sertifika kayıt defteri, depolama ve yaşam döngüsü yönetimi için tüm işlevlere sahiptir. Artık OPC UA sunucusu güvenli bir şekilde bağlı olduğundan, yeni oluşturulan istemci uygulamasıyla iletişim kurabilir

Tüm OPC Kasası mimarisi

Aşağıdaki diyagramda, tüm OPC Kasası mimarisi gösterilmektedir.

OPC Kasası mimarisi

Sonraki adımlar

Artık OPC kasası ve kullanımları hakkında bilgi edindiğinize göre, önerilen sonraki adım aşağıda verilmiştir:

OPC Kasası mimarisi