SSL 3.0’ı etkinleştirme

 

Uygulama Alanı: Windows Azure Pack

Windows Azure Pack: Web Siteleri Sürüm 2 Güncelleştirme 6’da, Microsoft Güvenlik Danışması 3009008 içinde açıklanan güvenlik açığı nedeniyle SSL 3.0 varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

SSL 3.0’ı etkinleştirmek istiyorsanız, aşağıdaki cmdlet’i kullanarak barındırma yapılandırmasında DisableSSLv3 ayarını değiştirmeniz gerekir:

Set-WebSitesConfig –Type Global –DisableSslv3 [$true | $false]

$false değeri, SSL 3.0’ı etkinleştirir.

Not

SSL 3.0’ı etkinleştirdikten sonra, bu değişiklikten etkilenen tüm rolleri (ön uç, yönetim ve yayımlama) yeniden başlatmanız gerekir.Her bir rol için onarım planlayarak güvenli şekilde bunu yapabilirsiniz.Bunu yapmadan önce yeniden başlatılan makinelerin yükünü işleyecek yeterli çevrimiçi makineye sahip olduğunuzdan emin olun.