Nasıl yapılır: Office çözüm yükleme yolunu değiştirme

Proje Tasarımcısı'nın Yayımla Sihirbazı ve Yayımla sayfası çözümünüz için ClickOnce Kurulum programı oluşturur. Yayımlama işlemi boyunca, Kurulum programı için son kullanıcıların çözümü yükleyeceği son dağıtım konumunu belirtebilirsiniz. Bu konum sihirbazda installation path (yükleme yolu) ve Yayımla sayfasında Installation Folder URL (Yükleme Klasörü URL'i) olarak adlandırılır. Uygulama bildiriminin güncelleştirmelerinin denetimini sağlamak için bu konum gereklidir. Yayımlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. ClickOnce kullanarak Office çözümleri yayımlama.

Uygulama alanı: Bu konudaki bilgiler Microsoft Office 2013 Önizleme ve Microsoft Office 2010'un belge düzeyi projelerine ve uygulama düzeyi projelerine yöneliktir. Daha fazla bilgi için bkz. Office Uygulamalarında Kullanılabilir Özellikler ve Proje Türü.

Kurulum Programının URL'ini Değiştirme Nedenleri

Çözümü yayımladıktan sonra yükleme konumunu ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Yükleme konumu değiştirmek istemenizin birçok nedeni olabilir:

 • Kurulum programı derlendiğinde yükleme konumu bilinmiyor olabilir.

 • Çözüm dosyaları farklı bir konuma kopyalanmış olabilir.

 • Yükleme dosyalarının olduğu sunucunun yeni bir ismi veya konumu olabilir.

Bu durumlarda, ağ üzerinde yönetici iznine sahip birisi Office çözümünün yükleme konumunu değiştirebilir.

Kurulum Programında Yükleme Konumunu Değiştirme

Uygulama ve belge düzeyi çözümündeki Kurulum programını güncelleyin.

Belge düzeyi çözümleri için aynı zamanda belge özelliklerindeki konumu da güncellemelisiniz.

Kurulum programındaki yükleme konumunu değiştirmek için

 1. Komut İstemi penceresini açın.

 2. Önceki oluşturulan Kurulum programını içeren dizine gidin. Bu adım hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Nasıl yapılır: Office çözüm ClickOnce kullanılarak yayımlama.

 3. Kurulum programını çalıştırın ve yeni yükleme konumunu dize olarak almayı sağlayan /url parametresini ekleyin. Çalıştırılabilirin imzasının geçersiz sayılacağını belirten bir ileti çıkacaktır. Bunun anlamı çözümü imzalayan sertifakanın artık geçersiz olacağı ve yayımcının bilinmeyeceğidir. Son kullanıcıya çözümü yüklemek isteyip istemediklerini soran başka bir istem gösterilecektir.

  setup.exe /url="Installation path"
  

  Örne?in:

  setup.exe /url="http://www.fabrikam.com/newlocation"
  

  Not

  URL'in mevcut değerini görüntülemek için setup.exe /url'yi çalıştırın.

Belgeler ve çalışma kitapları için dağıtmak istediğiniz belgeyi açın, böylece _AssemblyLocation özelliğini güncelleyebilirsiniz.

Bb608626.collapse_all(tr-tr,VS.110).gifYeni Konum ile Belge Düzeyi Çözümleri Güncelleme

Office uygulamasının içinden _AssemblyLocation özelliğini güncelleyebilirsiniz. Buna rağmen, startFromScratch özelliği true olarak ayarlanmış bir Şerit oluşturduysanız, özelleştirme çalışırken özelliklere erişemeyebilirsiniz.

Belge özelliklerindeki konumu güncellemek için

 1. Tıklatın Dosya sekmesinde, üzerine Hazırlık[NULL]'ı özelliklerini.

 2. Belge Özellikleri'ne ve sonra Gelişmiş Özellikler'e tıklayın.

 3. Özellikler listesinin Özel sekmesinde _AssemblyLocation'ı seçin.

 4. Değer kutusunda hali hazırda dağıtım bildirimi tanımlayıcısı vardır. Tanımlayıcı başında biçiminde bir çubuk arkasından belgenin tam yolu yazın yol |tanımlayıcı.

  Örnek olarak, konum şöyle gözükebilir.

  \\sunucuadı\klasöradı\dosyaadı|74744e4b-e4d6-41eb-84f7-ad20346fe2d9

  Bu tanımlayıcıyı biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Özel Belge Özelliklerine Genel Bakış.

 5. Belgeyi kaydetmek ve sonra kapatmak için Tamam seçeneğini tıklayın.

 6. Belirtilen konumda çözümü yüklemek için /url parametresi olmadan Kurulum programını çalıştırın.

Ayrıca bkz.

Görevler

Nasıl yapılır: güncelleştirme dağıtılan Office çözümleri

Nasıl yapılır: ClickOnce Office çözüm önceki bir sürümüne geri

Diğer Kaynaklar

Office Çözümlerini Dağıtma

Office Çözümlerini Güncelleştirme