Sunucu ve Veritabanı Bağlantısı Sorunlarını Giderme

Bir rapor sunucusuna bağlanırken karşılaşacağınız sorunları gidermek için bu konuyu kullanın.Bu konu, "Beklenmeyen hata" iletileri hakkında bilgi de sağlar.Veri kaynağı yapılandırması ve rapor sunucusu bağlantı bilgilerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kimlik bilgisi ve raporu veri kaynakları (ssrs) için bağlantı bilgilerini belirtme ve Raporu sunucu veritabanı bağlantısı yapılandırma.

'datasourcename' veri kaynağına bağlantı oluşturulamıyor.(rsErrorOpeningConnection)

Bu, rapor sunucusu, bir rapora veri sağlayan dış veri kaynağına bağlantıyı açamadığında oluşan genel bir hatadır.Bu hata, temel nedeni belirten ikinci bir hata iletisiyle görüntülenir.rsErrorOpeningConnection ile aşağıdaki ek hatalar görünebilir.

'UserName' kullanıcısı için oturum açma başarısız oldu

Kullanıcının veri kaynağına erişim izni yoktur.Bir SQL Server veritabanını kullanıyorsanız, kullanıcının geçerli bir veritabanı kullanıcı oturum açma adına sahip olduğunu doğrulayın.Bir veritabanı kullanıcısı veya SQL Server oturum açma adı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Nasıl yapılır: Veritabanı kullanıcı oluştur ve Nasıl yapılır: SQL Server Oturumu Oluşturma.

'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON' kullanıcısı için oturum açma başarısız oldu

Kimlik bilgileri birden çok bilgisayar bağlantısı üzerinden geçirildiğinde bu hata oluşur.Windows Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız ve Kerberos sürüm 5 etkinleştirilmemişse, kimlik bilgileri birden çok bilgisayar bağlantısı üzerinden iletiliyorsa bu hata oluşur.Bu hataya geçici çözüm uygulamak için, depolanmış kimlik bilgilerini veya istenen kimlik bilgilerini kullanmayı düşünün.Bu soruna geçici çözüm uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kimlik bilgisi ve raporu veri kaynakları (ssrs) için bağlantı bilgilerini belirtme.

Sunucuyla bağlantı kurulurken bir hata oluştu.SQL Server 2005'e bağlanılırken bu hata, varsayılan ayarlar uygulandığında SQL Server'ın uzak bağlantılara izin vermemesinden kaynaklanabilir.(sağlayıcı: Adlandırılmış Kanallar Sağlayıcısı, hata: 40 - SQL Server bağlantısı açılamadı)

Bu hata, rapor sunucusu veritabanını barındıran Veritabanı Altyapısı örneği tarafından getirilir.Çoğu durumda bu hata, SQL Server hizmeti durdurulduğundan oluşur.Veya SQL Server Express with Advanced Services ya da bir adlandırılmış örnek kullanıyorsanız, rapor sunucusu URL'si veya rapor sunucusu veritabanının bağlantı dizesi doğru olmadığında bu hata oluşur.Bu sorunlara geçici çözüm uygulamak için aşağıdakileri yapın:

 • SQL Server (MSSQLSERVER) hizmetinin başlatıldığını doğrulayın.Veritabanı Altyapısı örneğini barındıran bilgisayarda sırayla Başlat'ı, Yönetimsel Araçlar'ı, Hizmetler'i tıklatın ve SQL Server (MSSQLSERVER) seçeneğine gidin.Başlatılmadıysa hizmeti sağ tıklatın, Özellikler'i seçin, Başlangıç Türü'nde Otomatik'i seçin, ardından sırayla Uygula'yı, Başlat'ı ve Tamam'ı tıklatın.

 • Rapor sunucusu URL'sinin ve rapor sunucusu veritabanı bağlantı dizesinin doğru olduğundan emin olun.Reporting Services veya Veritabanı Altyapısı bir adlandırılmış örnek olarak yüklenmişse, Kurulum sırasında oluşturulan varsayılan bağlantı dizesi, örnek adını da içerecektir.Örneğin, DEVSRV01 adlı bir sunucuda varsayılan bir SQL Server Express with Advanced Services örneği yüklediyseniz, Rapor Yöneticisi URL'si DEVSRV01\Reports$SQLEXPRESS olur.Ayrıca, bağlantı dizesindeki veritabanı sunucusu adı, DEVSRV01\SQLEXPRESS'e benzer.SQL Server Express için URL'ler ve veri kaynağı bağlantı dizeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş Hizmetleri ile SQL Server Raporlama Hizmetleri Express.Rapor sunucusu veritabanına yönelik bağlantı dizesini doğrulamak için Reporting Services Yapılandırma aracını başlatın ve Veritabanı Kurulumu sayfasını görüntüleyin.

Bağlantı kurulamıyor.Sunucunun çalıştığından emin olun.

Bu hata, ADOMD.NET sağlayıcısı tarafından getirilir.Bu hatanın oluşmasının birçok nedeni vardır.Sunucuyu "localhost" olarak belirttiyseniz, bunun yerine sunucu adını belirtmeyi deneyin.Bu hata ayrıca yeni bağlantıya bellek ayrılamadığında da oluşabilir.Daha fazla bilgi için bkz. 912017 numaralı Bilgi Bankası Makalesi.

Hata, "Böyle bir ana makine bilinmiyor" ifadesini de içeriyorsa bu, Analysis Services sunucusunun kullanılamaz olduğunu veya bağlantıyı reddettiğini belirtir.Analysis Services sunucusu uzak bir bilgisayarda adlandırılmış örnek olarak yüklendiyse, o örnek tarafından kullanılan bağlantı noktası numarasını almak için SQL Server Tarayıcısı hizmetini çalıştırmanız gerekebilir.

(Rapor Hizmetleri SOAP Proxy Kaynağı)

Rapor modeli oluşturma sırasında bu hatayı alırsanız ve ek bilgi bölümünde "SQL Server yok veya erişim reddedildi" yer alırsa, aşağıdaki koşullarla karşılaşabilirsiniz:

 • Veri kaynağı için bağlantı dizesinde "localhost" yer alır.

 • TCP/IP, SQL Server hizmeti için devre dışı bırakılmıştır.

Bu hatayı gidermek için sunucu adını kullanmak için bağlantı dizesini değiştirebilir veya hizmet için TCP/IP'yi etkinleştirebilirsiniz.TCP/IP'yi etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

 1. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi'ni başlatın.

 2. SQL Server Ağ Yapılandırması'nı genişletin.

 3. MSSQLSERVER için protokoller'i seçin.

 4. TCP/IP'yi sağ tıklatın ve Etkinleştir'i seçin.

 5. SQL Server Services seçeneğini belirleyin.

 6. SQL Server (MSSQLSERVER) öğesini sağ tıklatın ve Yeniden Başlat'ı seçin.

Windows Vista'da Rapor Sunucusu Hataları

Reporting Services SP1 ve önceki sürümleri, Windows Vista üzerinde çalışmaz.Windows Vista üzerinde bir SP1 rapor sunucusu çalıştırmayı denerseniz, aşağıdaki hatalarla karşılaşırsınız:

Bu SP1 uygulamasını açarsanız:

Şunu görürsünüz:

Rapor Yöneticisi veya rapor sunucusu, yükseltme yapıldıktan hemen sonra, ancak ASP.NET etkinleştirilmeden ya da IIS başlatılmadan önce

Internet Explorer, Web sayfasını görüntüleyemiyor.

En olası nedenler:

 • Internet'e bağlı değilsiniz.

 • Web sitesi sorunlarla karşılaşıyor.

 • Adreste bir yazım hatası olabilir.

Reporting Services Yapılandırma aracı

WMI sağlayıcısında bilinmeyen bir hata oluştu.Hata Kodu 8000000A

Rapor Yöneticisi

Rapor sunucusu yanıt vermiyor.Rapor sunucusunun çalıştığını ve bu bilgisayardan erişilebilir olduğunu doğrulayın.

Rapor Sunucusu

Rapor sunucusu bir yapılandırma hatasıyla karşılaştı.Daha fazla bilgi için, rapor sunucusu günlük dosyalarına bakın.(rsServerConfigurationError)

Bu hata hakkında daha fazla bilgi için yerel sunucu makinesinde rapor sunucusuna gidin veya uzak hataları etkinleştirin.

SP2 uygulamanızın ardından veya SQL Server 2008 sürümüne yükseltme yapıp rapor sunucusunu çalışma için yapılandırmanızın ardından artık bu hatalar oluşmaz.

Management Studio'da bir rapor sunucusuna bağlanılırken WMI hatası

Varsayılan olarak Management Studio, rapor sunucusuna bağlantı kurmak için Reporting Services Windows Yönetim Araçları (WMI) sağlayıcısını kullanır.WMI sağlayıcısı düzgün şekilde yüklenmemişse, rapor sunucusuna bağlanmaya çalışırken şu hatayı alırsınız:

<sunucunuzun adı> bağlantısı kurulamıyor.Reporting Services WMI sağlayıcısı yüklü değil veya yanlış yapılandırılmış (Microsoft.SqlServer.Management.UI.RSClient).

Bu hatayı gidermek için yazılımı yeniden yüklemeniz gerekir.Diğer tüm durumlarda, geçici bir çözüm olarak SOAP bitiş noktası üzerinden rapor sunucusuna bağlanabilirsiniz:

 • Management Studio içinde Sunucuya Bağlan iletişim kutusunda Sunucu Adı alanına rapor sunucusu URL'sini yazın.Varsayılan olarak bu, http://<your server name>/reportserver olur.Veya SQL Server 2008 Express with Advanced Services kullanıyorsanız bu, http://<your server name>/reportserver$sqlexpress olur.

WMI sağlayıcısı kullanarak bağlanabilecek şekilde hatayı gidermek için, Kur'u çalıştırarak Reporting Services onarımını yapmanız veya Reporting Services uygulamasını yeniden yüklemeniz gerekir.

Bağlantı hatası; bilinmeyen kullanıcı adı veya hatalı parola nedeniyle oturum açma başarısız oldu

Rapor sunucusundan rapor sunucusu veritabanına bağlantı için bir etki alanı hesabı kullanıyorsanız ve etki alanı hesabının parolası değiştiyse rsReportServerDatabaseLogonFailed hatası oluşabilir.

Tam hata metni şöyledir: "Rapor sunucusu, rapor sunucusu veritabanına bir bağlantı açamıyor.Oturum açılamadı (rsReportServerDatabaseLogonFailed).Oturum açma hatası: bilinmeyen kullanıcı adı veya hatalı parola."

Parolayı sıfırlarsanız, bağlantıyı güncelleştirmeniz gerekir.Daha fazla bilgi için, bkz. Raporu sunucu veritabanı bağlantısı yapılandırma.

Rapor sunucusu, rapor sunucusu veritabanına bir bağlantı açamıyor.Tüm istekler ve işleme için veritabanına bir bağlantı gereklidir.(rsReportServerDatabaseUnavailable).

Rapor sunucusu, sunucuya iç depolama alanı sağlayan SQL Server ilişkisel veritabanına bağlanamadığında bu hata oluşur.Rapor sunucusuna bağlantı, Reporting Services Yapılandırma aracı yoluyla yönetilir.Aracı çalıştırabilir, Veritabanı Kurulumu sayfasına gidebilir ve bağlantı bilgilerini düzeltebilirsiniz.Bağlantı bilgilerini güncelleştirmek için aracın kullanılması en iyi uygulamadır; araç, bağımlı ayarların güncelleştirilmesini ve hizmetlerin yeniden başlatılmasını sağlar.Daha fazla bilgi için, bkz. Raporu sunucu veritabanı bağlantısı yapılandırma ve Rapor Server hizmet hesabını yapılandırma.

Rapor sunucusu veritabanını barındıran Veritabanı Altyapısı örneği, uzak bağlantılar için yapılandırılmadığında da bu hata oluşabilir.Bazı SQL Server sürümlerinde uzak bağlantı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.Bunun kullandığınız SQL Server Veritabanı Altyapısı örneği üzerinde etkinleştirilmiş olup olmadığını doğrulamak için SQL Server Yapılandırma Yöneticisi aracını çalıştırın.Hem TCP/IP'yi hem de adlandırılmış kanalları etkinleştirmeniz gerekir.Rapor sunucusu her iki protokolü de kullanır.Uzak bağlantıları etkinleştirme yönergeleri için bkz. "Rapor Sunucusu Veritabanında Uzak Bağlantılar Nasıl Yapılandırılır?", Nasıl yapılır: Uzaktan Yönetim için rapor sunucusu yapılandırma.

Hata aşağıdaki ek metni içeriyorsa, Veritabanı Altyapısı örneğini çalıştırmak için kullanılan hesapta parola süresi dolmuştur: "Sunucuya bağlantı kurmaya çalışılırken bir hata oluştu.SQL Server uygulamasına bağlanılırken bu hata, varsayılan ayarlar uygulandığında SQL Server uygulamasının uzak bağlantılara izin vermemesinden kaynaklanabilir.(sağlayıcı: SQL Server Ağ Arabirimleri, hata: 26 - Belirtilen Sunucuyu/Örneği Bulma Hatası)." Bu hatayı gidermek için parolayı sıfırlayın.

"RPC Sunucusu dinlemiyor"

Rapor Sunucusu hizmeti, bazı işlemler için Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) sunucusunu kullanır."RPC Sunucusu dinlemiyor" hatasını alırsanız, Rapor Sunucusu hizmetinin çalıştığını doğrulayın.

Beklenmeyen hata (Genel ağ hatası)

Bu hata, bir veri kaynağı bağlantısı hatasını belirtir.Bağlantı dizesini kontrol etmeniz ve veri kaynağına erişmek için izniniz olduğunu doğrulamanız gerekir.Bir veri kaynağına erişmek için Windows Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız, veri kaynağını barındıran bilgisayara erişim izniniz olmalıdır.

SharePoint Yönetim Merkezi'nde veritabanı erişimi verilemiyor

Reporting Services uygulamasını Windows Vista veya Windows Server 2008 üzerinde bir SharePoint ürünü ya da teknolojisiyle tümleştirmek için yapılandırdığınızda, SharePoint Yönetim Merkezi'nde Veritabanına Erişim İzni Ver sayfasında erişim vermeye çalışırsanız şu hata iletisini alabilirsiniz: "Bilgisayarla bağlantı kurulamıyor."

Windows Vista ve Windows Server 2008 içinde Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC), yönetici izinleri gerektiren görevler gerçekleştirilirken yönetici belirtecini yükseltmek ve kullanmak için bir yöneticinin açıkça kabulünü gerektirdiğinden bu oluşur.Ancak bu durumda, Reporting Services hizmeti hesabı veya hesaplarının SharePoint yapılandırma ve içerik veritabanlarına erişmesine izin vermek için Windows SharePoint Services Yönetimi hizmeti yükseltilemez.

Not

SQL Server 2008 Reporting Services içinde yalnızca Rapor Sunucusu hizmeti hesabı veritabanı erişimini gerektirir; SQL Server 2005 Reporting Services SP2'de hem Rapor Sunucusu Windows hizmeti hesabı hem de Rapor Sunucusu Web hizmeti hesabı veritabanı erişimini gerektirir.SQL Server 2008 içinde Rapor Sunucusu hizmeti hesabı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hizmet hesabı (Raporlama Hizmetleri Yapılandırması).

Bu sorun için iki geçici çözüm vardır.Bu geçici çözümlerden birinde, UAC'yi geçici olarak kapatıp erişim izni vermek için SharePoint Yönetim Merkezi'ni kullanabilirsiniz.

Önemli notÖnemli

Bu soruna geçici çözüm uygulamak için UAC'yi kapatırsanız ve SharePoint Yönetim Merkezi'nde veritabanı erişimine izin verdikten hemen sonra UAC'yi açarsanız dikkatli olun.UAC'yi kapatmak istemiyorsanız, bu bölümde verilen ikinci geçici çözümü kullanın.UAC hakkında bilgi için, Windows ürün belgelerine bakın.

Diğer geçici çözümde, Reporting Services hizmeti hesabı veya hesaplarına, el ile veritabanına erişim izni verebilirsiniz.Reporting Services hizmeti hesabını veya hesaplarını doğru Windows grubuna ve veritabanı rollerine ekleyerek erişim izni vermek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

Not

Bu yordam, SQL Server 2008 Reporting Services içinde Rapor Sunucusu hizmeti hesabı için geçerlidir; SQL Server 2005 Reporting Services çalıştırıyorsanız, Rapor Sunucusu Windows hizmeti hesabı ve Rapor Sunucusu Web hizmeti hesabı için yordamı uygulayabilirsiniz.

Elle veritabanına erişim izni vermek için

 1. Rapor Sunucusu hizmet hesabını Reporting Services bilgisayarında WSS_WPG Windows grubuna ekleyin.

 2. SharePoint yapılandırma ve içerik veritabanlarını barındıran veritabanı örneğine bağlanın ve Rapor Sunucusu hizmeti hesabı için bir SQL veritabanı oturum açma adı oluşturun.

 3. SQL veritabanı oturum açma adını aşağıdaki veritabanı rollerine ekleyin:

  • WSS İçerik veritabanında db_owner rolü

  • SharePoint_Config veritabanında WSS_Content_Application_Pools rolü

Rapor sunucusu veritabanları, Microsoft Küme Hizmetleri (MSCS) kümesinde çalışan sanal SQL Server'da oluşturulduğunda, /reports ve /reportserver dizinlerine bağlanılamaz

ReportServer ve ReportServerTempDB rapor sunucusu veritabanlarını oluşturduğunuzda, MSCS kümesinde çalışan sanal bir SQL Server'da <domain>\<computer_name>$ biçimindeki uzak ad, SQL Server uygulamasına oturum açma adı olarak kaydedilmeyebilir.Rapor Sunucusu hizmeti hesabını, bağlantılar için bu uzak adı gerektiren bir hesap olarak yapılandırdıysanız, kullanıcılar Reporting Services içinde /reports ve /reportserver dizinlerine bağlanamaz.Örneğin, yerleşik Windows hesabı olan NetworkService, bu uzak adı gerektirir.Bu sorunu önlemek için bir açık etki alanı hesabı veya SQL Server oturum açma adı kullanarak rapor sunucusu veritabanlarına bağlanın.