Pasta Grafikleri (Rapor Oluşturucusu ve SSRS)

Pasta ve halka grafiklerin verileri bütünün payları olarak gösterir. Pasta grafikleri en yaygın olarak gruplar arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır. Pasta ve halka grafikleri, piramit ve huni grafikleriyle birlikte, şekil grafikleri olarak bilenen bir grafik grubunu oluşturur. Şekil grafiklerinin eksenleri yoktur. Sayısal bir alan şekil grafiğinin üzerine bırakıldığında, grafik her bir değerin toplama göre yüzdesini hesaplar. Şekil grafikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şekil Grafikleri (Rapor Oluşturucusu ve SSRS).

Aşağıdaki şekilde, veri etiketlerinin yüzdeler halinde biçimlendirildiği 3B bir pasta grafiği gösterilmiştir. Gösterge sağ ortaya yerleştirilir.

Pasta grafik

[!NOT]

SQL Server Data Tools'daki Rapor Oluşturucusu ve Rapor Tasarımcısı ile rapor tanımları (.rdl) oluşturabilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Her yazma ortamı raporları ve ilişkili öğeleri oluşturmak, açmak ve kaydetmek için farklı yollar sağlar. Daha fazla bilgi için, Web'de microsoft.com sitesinde Rapor Tasarımcısı'nda ve Oluşturucusu'nda Rapor Tasarlama makalesine bakın.

Çeşitlemeler

 • Ayrılmış pasta. Tüm dilimlerin pastanın merkezinden ayrılmış olduğu pasta grafiği. Tüm dilimlerin ayrı olduğu ayrılmış pasta grafiğine ek olarak, yalnızca bir dilimin dışarı çekildiği ayrılmış dilim grafiği de oluşturabilirsiniz.

 • Halka. Merkezinde açık bir alan bulunan pasta grafiği.

 • Ayrılmış halka. Tüm dilimlerin halkanın merkezinden uzaklaştırıldığı halka grafiği.

 • 3B Pasta. 3-B stili uygulanmış pasta grafiği.

 • 3B Ayrılmış Pasta. 3B stili uygulanmış ayrılmış pasta grafiği.

Pasta Grafiğinde Gösterim İçin Veriyle İlgili Dikkate Alınacak Noktalar

 • Pasta grafikleri, görsel etkileri nedeniyle raporlarda çok sık kullanılır. Bununla birlikte, pasta grafikleri son derece basitleştirilmiş bir grafik türü olup, verilerinizi en iyi şekilde temsil edemeyebilir. Yalnızca, veriler yedi veya daha az sayıda veri noktasına toplandıktan sonra pasta grafiği kullanmayı düşünün.

 • Pasta grafikleri, her veri grubunu grafiğin ayrı bir dilimi olarak gösterir. Pasta grafiğine en az bir veri alanı ve bir kategori alanı eklemelisiniz. Pasta grafiğine birden çok veri alanı eklenirse, pasta grafiği iki veri alanını da aynı grafik üzerinde gösterir.

 • Oranlar hesaplanırken anlamsız, boş, negatif ve sıfır değerlerinin hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, söz konusu değerler pasta grafiğinde gösterilmez. Bu tür değerleri grafiğinizde görsel olarak belirtmek isterseniz, grafik türünü pasta grafiği dışında bir grafik türüne değiştirin.

 • Özel bir palet kullanarak pasta grafiği üzerinde kendi renklerinizi tanımlıyorsanız, renk paletinizde her veri noktasını kendi benzersiz rengiyle göstermeye yetecek sayıda renk bulunduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Grafikteki Seri Renklerini Biçimlendirme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS).

 • Diğer birçok grafik türünden farklı olarak pasta grafiği, göstergesinde tek tek serileri değil, tek tek veri noktalarını gösterir.

 • Oranlar arasında geçerli bir karşılaştırma yapabilmek için, pasta grafiğinde en az iki değer bulunması gerekir. Pasta grafiğiniz yalnızca bir renk içeriyorsa, gruplandırma yapılabilecek bir kategori alanı eklediğinizden emin olun. Pasta grafiği kategoriler içermediğinde, veri alanınızdan alınan değerleri tek bir gösterim değeri olarak toplar.

 • Tüm diğer grafik türleri gibi, pasta grafiği de renkleri varsayılan palette bulunan renk değerlerine göre üretir. Bu yaklaşım, raporda birden çok pasta grafiği kullanıldığında, farklı pasta grafiklerinin veri noktalarını farklı renklendirmesine neden olabilir. Raporunuzda birkaç pasta grafiği varsa, farklı grafikler genelinde aynı renkleri korumak için her bir kategori grubuna ait renkleri elle ayarlamak isteyebilirsiniz. Grafik üzerinde renkleri tanımlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Grafikteki Seri Renklerini Biçimlendirme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS).

Pasta Grafiğine Çizim Stilleri Ekleme

Pasta grafiğinin görsel etkisini artırmak için özel çizim stilleri ekleyebilirsiniz. Çizim stilleri eğim ve içbükey efektlerini içerir. Bu efektler, yalnızca 2-B pasta grafiğinde kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde, pasta grafiği üzerinde eğim ve içbükey çizim stillerine bir örnek gösterilmiştir.

Pasta Çizim Stilleri

Daha fazla bilgi için bkz. Grafiğe Eğim, Kabartma ve Doku Stilleri Ekleme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS).

Pasta Grafiğinde Yüzde Değerlerini Görüntüleme

Diğer Şekil grafikleri gibi, pasta grafikleri de toplamın paylarını temsil eder. Sonuç olarak, pasta grafiği etiketlerini yüzdeler halinde biçimlendirmek yaygın bir uygulamadır. Diğer grafik türleriyle tutarlı olması açısından, grafik yüzde etiketlerini varsayılan olarak görüntülemez. Grafik üzerinde değerleri yüzdeler halinde görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yüzde Değerlerini Pasta Grafikte Görüntüleme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS). Raporunuzda sayıları yüzdeler halinde biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sayıları ve Tarihleri Biçimlendirme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS).

Yüzde olarak veri noktası etiketleri içeren pasta grafiği

Pasta Grafiğinde Etiketlerin Üst Üste Binmesini Önleme

Pasta grafiğinde çok fazla veri noktası varsa, veri etiketleri üst üste binebilir. Verilerin üst üste binmesini önlemenin birkaç yolu vardır:

Pasta Grafiğinde Küçük Dilimleri Birleştirme

Pasta grafiğinde çok fazla veri noktası olduğunda, verilerin görülmesi ve okunması zorlaşabilir. Verilerinizde birçok küçük veri noktası varsa, birden çok pasta dilimini toplamanın iki yolu vardır:

 • Pasta grafiğinde, küçük veri dilimlerini tek bir dilim halinde toplayın. Örneğin, pasta grafiğinde kalan verilerin bir araya toplandığı bir "Diğer" veri noktası olmasını istediğiniz durumlarda bu yöntem yararlı olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Pasta Grafikteki Küçük Dilimleri Toplama (Rapor Oluşturucusu ve SSRS).

 • Küçük dilimleri ikincil bir pasta grafiğinde toplayın. İkinci pasta grafiği tasarımcıda görüntülenmez. Bunun yerine, raporun işlenmesi sırasında grafik, veri noktalarının değerlerine bağlı olarak ikinci pastanın gösterilmesi gerekip gerekmediğini hesaplar. Gerekirse, değerler başka bir pasta grafiğine eklenir.

Ayrıca bkz.

Görevler

Veri Noktası Etiketlerini Pasta Grafiğinin Dışında Görüntüleme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS)

Pasta Grafikteki Küçük Dilimleri Toplama (Rapor Oluşturucusu ve SSRS)

Yüzde Değerlerini Pasta Grafikte Görüntüleme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS)

Öğretici: Raporunuza Pasta Grafiği Ekleme (Rapor Oluşturucusu)

Kavramlar

Grafik Göstergesini Biçimlendirme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS)

Grafiklerdeki Boş veya Null Veri Noktaları (Rapor Oluşturucusu ve SSRS)

Grafikteki Seri Renklerini Biçimlendirme (Rapor Oluşturucusu ve SSRS)