PowerPivot Penceresi: Giriş Sekmesi

Bu bölümde, PowerPivot penceresindeki Giriş sekmesi ve bu sekmeden kullanılan iletişim kutuları için Yardım sağlanmıştır. Kullanıcı arabirimine genel bir bakış ve PowerPivot penceresini açma yönergeleri için, bkz. PowerPivot Kullanıcı Arabiriminde Tur Atma. Giriş sekmesi yeni veri eklemenizi, Excel'de ve diğer uygulamalarda veri kopyalayıp yapıştırmanızı, biçimlendirme uygulamanızı ve verileri sıralamanızı ve filtrelemenizi sağlar.

Gemini_HomeTabWithCallouts

[!NOT]

Windows Vista ve Windows 7'de, PowerPivot penceresindeki özellikler şerit üzerinde yer alır; bu bölümde bu özellikler ele alınmaktadır. Windows XP'de, özellikler bir dizi menü aracılığıyla kullanılabilir. Windows XP kullanıyor ve menü komutlarının şeritteki komutlarla ilişkisini görmek istiyorsanız bkz. Windows XP'de PowerPivot Kullanıcı Arabirimi.

Giriş Sekmesindeki Seçenekler

Giriş sekmesindeki seçenekler gruplar halinde düzenlenmiştir.

Pano

Bu grup, verileri kopyalayarak geçerli PowerPivot çalışma kitabına yapıştırmanıza olanak sağlar.

 • Yapıştır. Pano'daki verileri PowerPivot pencerenizdeki yeni tabloya yapıştırın.

 • Ekleyerek Yapıştır. Pano'daki verileri PowerPivot penceresinde var olan bir tablonun sonuna ekleyin.

 • Yerine Koyarak Yapıştır. Pano'daki verileri PowerPivot çalışma kitabında var olan tablodaki verileri değiştirmek için kullanın.

 • Kopyala. Seçilen verileri çalışma kitabından Pano'ya kopyalayın.

Dış uygulamalardan tablo benzeri verileri kopyalayabilir ve PowerPivot çalışma kitabına yapıştırabilirsiniz. Pano'dan yapıştırdığınız verilerin (örneğin, Excel veya Word'den kopyalanmış veriler) HTML biçiminde olması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. PowerPivot'a Veri Kopyalama ve Yapıştırma.

Dış Veri Al

Bu grup, dış veri kaynaklarına bağlanmanızı ve bu kaynaklardan veri almanızı sağlar. Desteklenen veri kaynakları hakkında bilgi için bkz. PowerPivot Çalışma Kitaplarında Desteklenen Veri Kaynakları.

 • Veritabanından. Microsoft SQL Server, Microsoft Access ve SQL Server Analysis Services küplerinin yanı sıra SharePoint'te yayımlanmış PowerPivot çalışma kitaplarına bağlanın. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanından Veri Alma ve Analysis Services veya PowerPivot'tan Veri Alma. Diğer ilişkisel kaynaklara bağlanmak için Diğer Kaynaklardan öğesini tıklatın.

 • Rapordan. Reporting Services raporu tarafından kullanılabilir hale getirilen bir veri akışına bağlanın. Daha fazla bilgi için bkz. Reporting Services Raporundan Veri Alma.

 • Veri Akışlarından. Çevrimiçi veri kaynaklarından üretilen veri akışlarına bağlanın. Daha fazla bilgi için bkz. Veri Akışından Veri Alma.

 • Metinden. Virgülle ayrılmış ve sekmeyle ayrılmış dosyalar gibi metin dosyalarından veri alın.

 • Diğer Kaynaklardan. Excel çalışma kitapları ve SQL Azure, SQL Server Paralel Veri Ambarı, DB2, Informix, Oracle, Sybase ve Teradata veritabanları gibi diğer kaynaklardan veri alın.

 • Yenile. Geçerli çalışma kitabında kullanılan bir veya daha fazla veri kaynağını yenileyin.

  Excel için PowerPivot uygulamasında birbirine benzeyen, ancak farklılık gösteren iki işlem olduğuna dikkat edin:

PivotTable

PivotTable düğmesi, Excel çalışma kitabına PowerPivot penceresindeki verileri temel alan bir veya daha fazla PivotTable eklemenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. PivotTable veya PivotChart Raporu Oluşturma.

Biçimlendirme

Bu grup sütunlardaki verileri biçimlendirmenizi ve veri türleriyle çalışmanızı sağlar.

 • Veri türü. Seçili sütunun o anki veri türünü görüntüler. Veri türlerinin listesini görmek ve veri türünü değiştirmek için açılan oku tıklatın. Seçtiğiniz veri türü sütun içeriğiyle uyumsuzsa bir hata görüntülenir.

 • Biçim. Seçili olan sütunun veri türünü görüntüler. Kullanılabilir başka biçimlendirme seçenekleri varsa, yeni bir biçim seçmek için açılan oku tıklatın.

 • Para birimi biçimi uygulaPara Birimi Biçimi iletişim kutusunu tıklatın ve para birimi biçimini ve para birimi simgesini belirtin.

 • Yüzde biçimi uygula. Seçili olan sütundaki tüm sayıları yüzde olarak görüntülemek için tıklatın.

 • Binlik ayırıcı. Seçili olan sütundaki tüm sayılarda binlik ayırıcı görüntülemek için tıklatın. işlemi geri almak için Ctrl-Z tuşlarına basın.

 • Ondalık artır ve Ondalık azalt. Sayılar için görüntülenen ondalık basamak sayısını artırmak veya azaltmak için tıklatın. Bu seçenekler değeri değiştirmez ve duyarlılığını artırmaz; yalnızca görüntülenme biçimini etkiler.

Veri türleri ve biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sütunun Veri Türünü Ayarlama.

Sırala ve Filtre Uygula

Bu grup, bir tabloda görüntülenen değerleri filtre uygulayarak ve sıralayarak seçmenizi sağlar.

 • En Küçükten En Büyüğe Doğru Sırala ve A'dan Z'ye Sırala. En küçükten en büyüğe doğru sıralamak için tıklatın. Sayıları sıralıyorsanız, sütun küçük sayılardan büyük sayılara doğru sıralanır. Metin sıralıyorsanız, sütun A'dan Z'ye doğru sıralanır.

 • En Büyükten En Küçüğe Doğru Sırala ve Z'den A'ya Sırala. En büyükten en küçüğe doğru sıralamak için tıklatın. Sayıları sıralıyorsanız, sütun büyük sayılardan küçük sayılara doğru sıralanır. Metin sıralıyorsanız, sütun Z'den A'ya doğru sıralanır.

 • Sıralamayı Temizle. Sıralamayı iptal etmek ve sütunu doğal sırasında görüntülemek (yani, verilerin alındığı sıra) için tıklatın.

 • Tüm Filtreleri Temizle. Tablonuzdaki tüm satırlardan filtreleri ve görünümleri kaldırmak için tıklatın. Bu seçenek yalnızca en az bir sütunda filtre uygulanmış olduğunda kullanılabilir.

  [!NOT]

  Bu düğmeyi tıklattığınızda tüm filtreleri kaldırır. Filtreleri seçerek temizlemek için, filtre bulunan sütunun sütun üstbilgisini sağ tıklatın, Filtre'yi seçin ve sonra <Sütun adı> Filtresini Temizle'yi seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. PowerPivot'taki Verileri Filtreleme ve Sıralama.

Ölçüler

Bu grup, birkaç basit ölçüyü kolayca oluşturmanızı ve ölçüler temelinde KPI'lar oluşturmanızı sağlar.

 • Otomatik Toplam. Bir sütun seçin ve sonra Otomatik Toplam öğesini ya da açılır menüdeki diğer işlevlerden birini tıklatın. Ölçü, Hesaplama Alanı'ndaki sütunun altında belirir.

 • KPI Oluştur. Hesaplama Alanı'ndaki bir ölçüyü tıklatıp Giriş sekmesinde KPI Oluştur'u tıklatın. Ana Performans Göstergesi (KPI) iletişim kutusu belirir.

Görünüm

Bu grup tablo ve sütunlarınızın görüntülenme şeklini değiştirmenizi sağlar.

 • Veri Görünümü. Bu, PowerPivot penceresinde varsayılan sütun esaslı görünümdür.

 • Diyagram Görünümü. Bu görünüm tablolarınızı görsel bir diyagramda görmenizi sağlar. Bu görünüm ilişki ve hiyerarşileri oluşturma ve yönetme bakımından idealdir.

 • Gizli Olanı Göster. İstemci araçlarından gizlenmiş olan tüm nesneleri göstermek için bu görünümü tıklatın.

 • Hesaplama Alanı. Yalnızca Veri Görünümü'ndeki sütunların altında görüntülenen Hesaplama Alanı'nı göstermek veya gizlemek için bu düğmeyi tıklatın.

İletişim Kutuları ve Tablo Alma Sihirbazı

Aşağıdaki konularda, Giriş sekmesinden kullanılabilen iletişim kutuları ve sihirbaz için Yardım sağlanır.

Otomatik Filtre Menü İletişim Kutusu

Sütun Genişliği İletişim Kutusu

Para Birimi Biçimi İletişim Kutusu

Veri Yenileme İlerlemesi İletişim Kutusu

Git İletişim Kutusu

Tabloyu Taşı İletişim Kutusu

Yapıştırma Önizlemesi İletişim Kutusu

Tablo Alma Sihirbazı Başvurusu

Ayrıca bkz.

Kavramlar

PowerPivot Kullanıcı Arabiriminde Tur Atma