Bir SQL Server tablosuna bir sütun ekleme

SQL ServerYerel istemci ole db sağlayıcısı sunar ITableDefinition::AddColumn işlevi. Böylece, tüketiciler için bir sütun eklemek için bir SQL Servertablosu.

Bir sütun eklediğinizde bir SQL Servertablo SQL Serveryerel istemci ole db sağlayıcısı tüketici gibi kısıtlı:

  • DBPROP_COL_AUTOINCREMENT varıant_true ise, dbprop_col_nullable VARIANT_FALSE olmalıdır.

  • Kullanarak sütun tanımlanmışsa, SQL Server   zaman damgası veri türü, dbprop_col_nullable VARIANT_FALSE olmalıdır.

  • Diğer sütun tanımı için dbprop_col_nullable varıant_true olmalıdır.

Tüketiciler, bir Unicode karakter dizesi olarak tablo adını belirtmek pwszName üyesi uName Birliği içinde PTableID parametresi. EKind üyesi PTableID DBKIND_NAME olmalıdır.

Yeni sütun adı olarak Unicode karakter dizesi içinde belirtilen pwszName üyesi uName Birliği içinde dbcid üye dbcolumndesc parametre pColumnDesc. EKind üye DBKIND_NAME olması gerekir.

Ayrıca bkz.

Başvuru

ALTER TABLE (Transact-SQL)

Kavramlar

Tablolar ve dizinler