MSdbms_datatype (Transact-sql)

MSdbms_datatype tablosu, Publisher veya abone olarak heterojen veritabanı çoğaltmada kullanılan her desteklenen veritabanı yönetim sistemi (dbms) yerel veri türlerini tam listesini içerir. Bu tabloda depolanan msdb veritabanı.

Sütun adı

Veri türü

Açıklama

datatype_id

int

Her benzersiz veri türü tanımlar.

dbms_id

int

dbms ait olduğu türü tanımlar.

type

sysname

Veri türü adı (yerli).

createparams

int

Hangi uzunluk, duyarlık ve ölçek içeren her veri türü için uygulanabilir birleşimidir açıklar bit eşlem:

0x1 = duyarlık.

0x2 = ölçek.

0x4 = uzunluk.

Açıklamalar

SQL Server örneği hem bir SQL Server veritabanına abone ve bir olmayan - SQL Server abone için yayımlamak çünkü bu tablo SQL Server veri türleri için girişleri içerir.

Ayrıca bkz.

Başvuru

Çoğaltma görünümleri (Transact-sql)

Kavramlar

Heterojen veritabanı çoğaltma

Oracle Publisher veri türü eşleştirmeleri belirtin

Çoğaltma tabloları (Transact-sql)