System Center 2012 R2 için Bileşenlerin Birlikte Kullanımı

 

Yayımlanan: Mart 2016

Uygulama Hedefi: System Center 2012 R2

Aynı bilgisayara başka bileşenler de yüklenmişse, System Center 2012 R2 bileşenlerinden bazıları düzgün çalışmaz. Aşağıdaki dört bileşenin hiçbiri aynı bilgisayarda bir birleriyle birlikte bulunamaz:

  • DPM Yönetim Sunucusu

  • Operations Manager Yönetim Sunucusu

  • Service Manager Yönetim Sunucusu

  • Service Manager Veri Ambarı Yönetim Sunucusu

Ayrıca, Configuration Manager ve Virtual Machine Manager veritabanları aynı bilgisayara yüklenemez.

Kalan System Center 2012 bileşenlerinin hiçbiri, App Controller, Orchestrator ve VMM bir biriyle ve önceki listede yer alan dört bileşenle bir arada bulunamaz. Dolayısıyla, tüm System Center 2012 R2 bileşenlerini dağıtmak için size gereken minimum bilgisayar sayısı dörttür.

Aracılar dışındaki System Center bileşenlerini Hyper-V çalıştıran sunuculara yüklemeyin. System Center bileşenlerini sanal makinelere yükleyebilirsiniz.

Burada verilen bilgiler System Center 2012 Configuration Manager için geçerli değildir. Bu sistem gereksinimleri için, bkz. Configuration Manager için Desteklenen Yapılandırmalar.

Ayrıca bkz.

System Center 2012 R2 için Sistem Gereksinimleri
System Center 2012 R2 App Controller için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM) için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Operations Manager için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Orchestrator için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Service Manager için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Service Provider Foundation için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager için ortamınızı hazırlama