System Center 2012 R2 için SQL Server Gereksinimleri

 

Yayımlanan: Mart 2016

Uygulama Hedefi: System Center 2012 R2

SQL Server ortamınızın System Center 2012 R2 yüklemesini veya yükseltmesini desteklemeye hazır olup olmadığını değerlendirmek için bu bilgileri kullanın. Bu bilgileri, bir veya daha fazla System Center bileşeni dağıttığınız durumlarda kullanabilirsiniz.

Not

SQL Server 2012 SP2, herhangi bir güncelleştirme paketi gerektirmeyen SQL Server 2012 SP2’yi destekleyen bir Operations Manager dışında yalnızca Güncelleştirme Paketi 4’ün uyguladığı yüklemeler için bir veritabanı sunucusu olarak desteklenir.

SQL Server 2014 yalnızca Güncelleştirme Paketi 5’in uygulandığı Orchestrator, SPF ve Virtual Machine Manager yüklemeleri için bir veritabanı sunucusu olarak desteklenir.

Data Protection Manager (DPM) yüklemeleri ve Güncelleştirme Paketi 6 içeren Service Manager için SQL Server 2014, yalnızca veritabanı sunucusu olarak desteklenir. DPM 2012 R2'nin yeni bir yüklemesi, SQL Server 2014 çalışmaz. SQL Server 2014’ü DPM 2012 R2 ile kullanabilmek için, SQL Server 2012 içeren DPM 2012 R2’yi yüklemeniz ve sonra SQL Server 2014'e yükseltmeniz gerekir.

Hiçbir Güncelleştirme Paketi’nin SQL Server 2014’ü Operations Manager için veritabanı sunucusu olarak kullanması gerekmez.

Aşağıdaki tabloda bulunan tüm Operations Manager girişleri hem Operations Manager veritabanını hem de Denetim Toplama Hizmetleri veritabanını ifade eder.

Virtual Machine Manager, SQL Server’ın desteklenen geçerli Hizmet Paketi’ni destekler. Bu destek, VMM 2007, VMM 2008, VMM 2008 R2, VMM 2012 ve VMM 2012 R2 için geçerlidir.

SQL Server sürüm desteği

System Center 2012 R2 bileşeni SQL Server 2008 R2 SP1 Standard, Datacenter SQL Server 2008 R2 SP2 Standard, Datacenter SQL Server 2008 R2 SP3 Standard, Datacenter* SQL Server 2012 Enterprise, Standard (64-bit) SQL Server 2012 SP1 Enterprise, Standard (64 bit) SQL Server 2012 SP2 Enterprise, Standard (64 bit) SQL Server 2012 SP3 Enterprise, Standard (64 bit) SQL Server 2014 Enterprise, Standard (64 bit) SQL Server 2014 SP1 Enterprise, Standard (64 bit)
App Controller Sunucusu
Data Protection Manager (DPM) Veritabanı
Operations Manager Veri Ambarı
Operations Manager İşlemsel Veritabanı
Operations Manager Raporlama Sunucusu
Orchestrator Yönetim Sunucusu ● (UR8 ve sonrası)
Hizmet Yönetimi Otomasyonu Yönetim Sunucusu ● (UR7 ve sonrası)
Service Manager Veritabanı veya Veri Ambarı Veritabanı ● (UR9 ve sonrası)
Hizmet Sağlayıcısı Altyapısı
Virtual Machine Manager Veritabanı Sunucusu

Not

* Yeni bir Operations Manager yüklemesi için Operations Manager İşletimsel, Raporlama Sunucusu veya Veri Ambarı veritabanlarınızı barındırmak için SQL Server 2008 R2 SP3 kullanmayı planlıyorsanız önce SQL Server 2008 R2 SP2 ile yüklemeniz ve ardından SQL Server 2008 R2’yi SP3 sürüme yükseltmeniz gerekir.

System Center 2012 R2 için genel SQL Server önerileri

Bu bilgiler, dağıttığınız System Center bileşeninden bağımsız olarak SQL Server için genel önerileri açıklar.

 • Tüm System Center bileşenlerini dağıtmak için en az dört bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Performans kaynaklı nedenlerin yanı sıra, tüm sistem bileşenleri aynı bilgisayarda kullanılamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. Bileşenlerin Birlikte Kullanımı.

 • Yalnızca sınama amacıyla bir SQL Veritabanı Altyapısı Hizmetleri örneği tüm bileşenler için kullanılabilir, ancak performans sorunları nedeniyle bir üretim ortamında kullanılması önerilmez.

 • Reporting Services örnekleri, System Center bileşenleri arasında paylaşılamaz.

 • SQL_ * harmanlamaları kullanımdan kaldırılacak ve yerini Windows eşdeğerleri alacaktır.

 • Her SQL Server örneğinin belleğini, Toplam Bellek ayarı tüm hizmetler çalıştırıldıktan sonra en az 1 GB (2 GB tercih edilir) boş belleğe izin verecek şekilde sınırlandırın.

 • En fazla disk kaynağı gerektiren System Center bileşenleri Service Manager, Operations Manager ve Configuration Manager'dır.

 • Kullanılan diskler, bir 64K ayırma birimi boyutuna göre biçimlendirilmelidir.

 • Kullanılan diskler, tüm izleme hesaplamalarından sonra %20 boş alan kalmasına izin verecek şekilde yapılandırılmalıdır. Büyüme üst sınırlarını bu boşluk sınırını aşmayacak şekilde ayarlayın.

 • Önceden boyutlandırma tercih edilir; daha fazla kaynak kullandığı için gerektiğinde otomatik büyüme kullanın.

 • Ön boyutu en az 8 GB/2 GB olarak ayarlayın. Yaklaşık olarak veritabanı dosya boyutunun %20-30'udur.

 • Otomatik büyümeyi en az 500/100 olarak ayarlayın.

Bu bilgiler System Center 2012 Configuration Manager için geçerli değildir. Bu sistem gereksinimleri için, bkz. Configuration Manager için Desteklenen Yapılandırmalar.

Ayrıca bkz.

System Center 2012 R2 için Sistem Gereksinimleri
System Center 2012 R2 App Controller için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM) için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Operations Manager için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Orchestrator için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Service Manager için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Service Provider Foundation için ortamınızı hazırlama
System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager için ortamınızı hazırlama