Yüksek Düzeyde Kullanılabilir VMM Yönetim Sunucusunu Kaldırma

 

Uygulama Hedefi: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Yüksek oranda kullanılabilir olan bir Virtual Machine Manager (VMM) yönetim sunucusunu kaldırmak için aşağıdaki yordamları kullanabilirsiniz. Yüksek kullanılabilirliği tamamen kaldırmak için, yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusunu kümedeki her düğümden kaldırmanız gerekir.

VMM'yi kaldırmadan önce, VMM konsolunun ve VMM komut kabuğunun kapatıldığından emin olun. Yüksek oranda kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusunun ek bir düğümünü kaldırıyorsanız, düğümün yüksek kullanılabilir hizmetin sahibi olmadığından emin olmak için Yük Devreme Küme Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Düğüm geçerli sahip değilse, hizmeti kümedeki başka bir düğüme taşıyın.

Bu yordamları gerçekleştirmek için yerel Yöneticiler grubunda veya eşdeğerinde, yapılandırdığınız bilgisayarda üyelik minimum gerekliliktir.

Bir yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusunun ek bir düğümünü kaldırmak için

 1. Yüksek oranda kullanılabilir VMM yönetim sunucusunun yüklü olduğu bilgisayarda Başlat'a ve ardından Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Programlar'ın altında, Bir program kaldır'a tıklayın.

 3. Ad'ın altında, Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager'a çift tıklayın.

 4. Ne yapmak istersiniz? sayfasında, Özellikleri Kaldır'a tıklayın.

 5. Kaldırılacak özellikleri seç sayfasında, VMM yönetim sunucusu'nun yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından İleri'ye tıklayın.

  Not

  VMM konsolunu da kaldırmak istiyorsanız, VMM konsolu onay kutusunu işaretleyin.

 6. Veritabanı seçenekleri sayfasında İleri’ye tıklayın.

 7. Özet sayfasında, yaptığınız seçimleri gözden geçirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Herhangi bir seçimi değiştirmek için Önceki'ne tıklayın.

  • VMM yönetim sunucusunu kaldırmak için Kaldır'a tıklayın.

  Kaldır'a tıkladıktan sonra Özellikler kaldırılıyor sayfası görünür ve kaldırma işlemi ilerleme durumu görüntülenir.

 8. VMM yönetim sunucusu kaldırıldıktan sonra, Seçilen özellikler başarıyla kaldırıldı sayfasında Kapat'a tıklayın.

Bir yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusunun son düğümünü kaldırmak için

 1. Yüksek oranda kullanılabilir VMM yönetim sunucusunun yüklü olduğu son düğümde Başlat'a ve ardından Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Programlar'ın altında, Bir program kaldır'a tıklayın.

 3. Ad'ın altında, Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager'a çift tıklayın.

 4. Ne yapmak istersiniz? sayfasında, Özellikleri Kaldır'a tıklayın.

 5. Kaldırılacak özellikleri seçin sayfasında VMM yönetim sunucusu onay kutusunu işaretleyin.

 6. VMM yönetim sunucusunub son düğümünü kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'e tıklayın.

 7. Kaldırılacak özellikleri seçin sayfasında İleri'ye tıklayın.

  Not

  VMM konsolunu da kaldırmak istiyorsanız, VMM konsolu onay kutusunu işaretleyin.

 8. Veritabanı seçenekleri sayfasında, VMM veritabanını tutmak mı yoksa kaldırmak mı istediğinizi ve gerekirse, veritabanı için kimlik bilgilerini seçin ve İleri'ye tıklayın.

  System_CAPS_ICON_important.jpg Önemli

  Veritabanını tut'u seçerseniz, bu veritabanını sadece yüksek kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusu yüklemesi ile kullanabilirsiniz. Tutulan veritabanı VMM yönetim sunucusunun bağımsız bir yüklemesi ile kullanılamaz.

 9. Özet sayfasında, yaptığınız seçimleri gözden geçirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Herhangi bir seçimi değiştirmek için Önceki'ne tıklayın.

  • VMM yönetim sunucusunu kaldırmak için Kaldır'a tıklayın.

 10. Kaldır'a tıkladıktan sonra Özellikler kaldırılıyor sayfası görünür ve kaldırma işlemi ilerleme durumu görüntülenir.

 11. VMM yönetim sunucusu kaldırıldıktan sonra, Seçilen özellikler başarıyla kaldırıldı sayfasında Kapat'a tıklayın.

Not

Kaldırma işleminin tamamlanmasıyla ilgili bir sorun varsa, %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs klasöründeki günlük dosyalarına bakın.ProgramData gizli bir klasördür.