Sistem Gereksinimleri: System Center 2012 ve System Center 2012 SP1'deki VMM Veritabanı

 

Yayımlanan: Temmuz 2016

Uygulama Hedefi: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Bu konu System Center 2012 – Virtual Machine Manager sürümündeki VMM için ve System Center 2012 SP1 için SQL Server tabanlı veritabanının sistem gereksinimleri hakkında bilgi sağlar.

VMM'de Yazılımla Tanımlanan Ağ (SDN) kullanıyorsanız, tüm ağ bilgileri VMM veritabanında depolanır. Bu nedenle, aşağıdaki yönergeleri kullanarak VMM veritabanı için yüksek oranda kullanılabilirliği düşünebilirsiniz:

Veritabanı donanım gereksinimleri

Aşağıdaki tablolarda System Center 2012 – Virtual Machine Manager (VMM) veritabanı için en düşük ve önerilen donanım gereksinimleri verilmektedir. Bu gereksinimler yönettiğiniz konakların sayısına dayanır. Daha iyi performans sağlamak üzere VMM veritabanı dosyalarını işletim sistemi için kullanılan disk üzerinde saklamayın. Verilerin ve günlük dosyalarının yerleşimine yönelik SQL Server en iyi uygulamaları için bkz. Verileri ve Günlük Dosyalarını Ayrı Sürücülere Yerleştirme.

150 adede kadar konağı yönetme

Donanım bileşeni Minimum Önerilen
İşlemci Pentium 4, 2,8 gigahertz (GHz) Çift çekirdek 64 bit, 2 GHz
RAM 2 gigabayt (GB) 4 GB
(İşletim sisteminin yüklü olduğu) Sabit disk 80 GB 150 GB
Sabit diskteki boş alan (veritabanının saklandığı) 20 GB 50 GB

150 adetten fazla konağı yönetme

Donanım bileşeni Minimum Önerilen
İşlemci Çift çekirdek 64 bit, 2 GHz Çift çekirdek 64 bit, 2,8 GHz
RAM 4 GB 8 GB
(İşletim sisteminin yüklü olduğu) Sabit disk 150 GB 200 GB
Sabit diskteki boş alan (veritabanının saklandığı) 50 GB 75 GB

Desteklenen SQL Server sürümleri

VMM veritabanını barındırmak için, VMM aşağıdaki Microsoft SQL Server yazılım sürümlerini destekler.

System Center 2012 – Virtual Machine Manager için SQL Server Hizmet paketi Sürümler
SQL Server 2008 R2 (64-bit) Hizmet Paketi 2 veya daha önceki sürümü Standard, Enterprise ve Datacenter
SQL Server 2008 (64-bit) Hizmet Paketi 2 veya Hizmet Paketi 3 Standard ve Enterprise
VMM'deki System Center 2012 SP1 için SQL Server Hizmet paketi Sürümler
SQL Server 2008 R2 Hizmet Paketi 1 veya Hizmet Paketi 2 Standard, Enterprise ve Datacenter (64 bit)
SQL Server 2012 Hizmet Paketi 1’i içeren ya da içermeyen Standard ve Enterprise (64 bit)

Ek gereksinimler ve bilgiler

  • SQL Server'ın büyük/küçük harfe duyarlı olmayan veritabanı nesnelerine izin veren bir örneğini kullanmanız gerekir.

  • SQL Server'ın çalıştığı bilgisayarın adı 15 karakteri geçemez.

  • SQL Server'ı yüklediğinizde, Veritabanı Altyapı Hizmetleri ve Yönetim Araçları - Tamamlama özelliklerini seçin.

  • SQL Server'ın desteklenen bir sürümüne yerinde yükseltme uygulayabilirsiniz (VMM veritabanını taşımadan). Yükseltmeyi gerçekleştirirken hiçbir işin çalışmadığından emin olun, aksi takdirde işler başarısız olabilir ve el ile yeniden başlatılması gerekebilir. Yordamlar için bkz. SQL Server belgeleri örneğin, SQL Server 2012’ye Yükseltme.

  • VMM yönetim sunucusu ve SQL Server'ın üzerinde çalıştığı bilgisayar aynı Active Directory etki alanının üyesi değilse, iki etki alanı arasında iki yönlü güven olmalıdır.

  • SQL Server hizmeti, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ne (AD DS) erişim iznine sahip olan bir hesap kullanmalıdır. Örneğin, Yerel Sistem Hesabı veya etki alanı kullanıcı hesabı belirtebilirsiniz. Yerel kullanıcı hesabı belirtmeyin.