Yüksek Kullanılabilir Bir VMM Yönetim Sunucusu Nasıl Yüklenir

 

Yayımlanan: Mart 2016

Uygulama Hedefi: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Bir kümenin ilk düğümüne yüksek oranda kullanılabilir VMM yönetim sunucusunu yüklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz. Kümenin diğer düğümlerine yüklemek için, bkz. Bir Kümenin Ek Bir Düğümüne Bir VMM Yönetim Sunucusu Nasıl Yüklenir.

VMM yönetim sunucusunu yüklemeye başlamadan önce, sistem gereksinimlerini gözden geçirin. Bunun bir parçası olarak, Microsoft SQL Server yazılımının desteklenen bir sürümünü çalıştıran bir bilgisayara sahip olduğunuzdan emin olun. Kurulum, SQL Server'ın Express sürümünü otomatik olarak yüklemez. SQL Server'ın desteklenen sürümleri de dahil olmak üzere, sistem gereksinimleri hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Yapılandırmakta olduğunuz bilgisayardaki yerel Yöneticiler grubuna veya dengi bir gruba üye olmak, bu yordamı tamamlamak için en gereken en düşük düzeydir.

Kümenin ilk düğümüne yüksek oranda kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusu yükleme

 1. Kümenizin ilk düğümünde, Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager Kurulum Sihirbazını başlatın. Sihirbazı başlatmak için, yükleme ortamınızda setup.exe dosyasına çift tıklayın, sonra Yönetici olarak çalıştır'a tıklayın.

  Not

  VMM yüklemesine başlamadan önce açık olan tüm programları kapatın ve bilgisayarda bekleyen bir yeniden başlatma olmadığından emin olun. Örneğin, Sunucu Yöneticisi'ni kullanarak bir sunucu rolü yüklediyseniz veya bir güvenlik güncelleştirmesi uyguladıysanız, sunucu rolünü yüklemeyi veya güvenlik güncelleştirmesini bitirmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve aynı kullanıcı hesabıyla bilgisayarda oturum açmanız gerekebilir.

 2. Ana kurulum sayfasında Yükle'ye tıklayın.

 3. Yüklenecek özellikleri seçin sayfasında VMM yönetim sunucusu onay kutusunu işaretleyin. Bir VMM yönetim sunucusu yüklediğinizde VMM konsolu otomatik olarak yüklenir.

  VMM Self Servis Portalını VMM yönetim sunucusuyla aynı yüksek kullanılabilir sunucuya yüklememenizi öneririz. Self Servis Portalı'nı yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: VMM Self Servis Portalını Yükleme ve Açma.

  Not

  System Center 2012 Service Pack 1 (SP1) sürümünden başlayarak VMM Self Servis Portalı kaldırılmıştır.

 4. VMM yönetim sunucusunu yüksek oranda kullanılabilir kılmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'e tıklayın.

 5. Yüklenecek özellikleri seçin sayfasında İleri'ye tıklayın.

 6. Ürün kayıt bilgileri sayfasında ilgili bilgileri sağlayın ve İleri'ye tıklayın. Bir ürün anahtarı girmezseniz, VMM, kurulumdan 180 gün sonra süresi dolan bir değerlendirme sürümü olarak yüklenir.

 7. Lütfen bu lisans sözleşmesini okuyun sayfasında, lisans sözleşmesini gözden geçirin, Lisans sözleşmesinin şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum onay kutusunu işaretleyin, sonra İleri'ye tıklayın.

 8. Müşteri Deneyimi Geliştirme Programına Katılın (CEIP) sayfasında iki seçenekten birini işaretleyin ve İleri'ye tıklayın.

 9. Microsoft Update sayfasında Microsoft Update'i kullanmak isteyip istemediğinizi belirleyin ve İleri'ye tıklayın.

  Not

  Daha önce bu bilgisayarda Microsoft Update'i kullanmayı seçtiyseniz, Microsoft Update sayfası görünmez.

 10. Yükleme konumu sayfasında VMM program dosyaları için varsayılan yolu kullanın veya farklı bir yükleme yolu yazın, sonra İleri'ye tıklayın.

  Yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusunu yüklemekte olduğunuz bilgisayar, uygun donanım ve yazılım gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için denetlenir. Önkoşullardan biri karşılanmazsa, hangi önkoşulun karşılanmadığına ve sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bilgi içeren bir sayfa açılır. Tüm önkoşullar karşılanıyorsa, Veritabanı yapılandırması sayfası açılır.

  VMM için donanım ve yazılım gereksinimleri hakkında bilgi için bkz. Sistem Gereksinimleri: System Center 2012 ve System Center 2012 SP1’de VMM Yönetim Sunucusu veya bkz. System Center 2012 R2 için Sistem Gereksinimleri.

 11. Veritabanı yapılandırması sayfasında, şunları yapın:

  • Microsoft SQL Server'ın çalıştığı bilgisayarın adını belirtin. Yüksek oranda kullanılabilir VMM yönetim sunucusunu SQL Server’ın çalıştığı bilgisayara (önerilmez) yüklüyorsanız, Sunucu adı kutusuna bilgisayarın adını (örneğin vmmserver01) veya localhost yazın.

  • Aşağıdaki koşulların tümü doğruysa, SQL Server'ın çalıştığı bilgisayar ile iletişimde kullanılacak bağlantı noktasını belirtin:

   • SQL Server uzak bilgisayarda çalışıyor.

   • SQL Server Browser hizmeti uzak bilgisayarda başlatılmamış.

   • SQL Server varsayılan bağlantı noktası 1433'ü kullanmıyor.

   Aksi takdirde, Bağlantı noktası kutusunu boş bırakın.

  • Kullanılacak SQL Server örneğinin adını seçin veya yazın.

  • Yeni bir veritabanı mı oluşturacağınızı yoksa varolan veritabanını mı kullanacağınızı belirtin. VMM yönetim sunucusunu yüklediğiniz hesap yeni bir SQL Server veritabanı oluşturacak ilgili izinlere sahip değilse, Aşağıdaki kimlik bilgilerini kullan onay kutusunu işaretleyin ve ilgili izinlere sahip hesabın kullanıcı adını ve parolasını belirtin.

  Bu bilgileri girdikten sonra İleri'ye tıklayın.

 12. Küme yapılandırması sayfasında, şunları yapın:

  • Ad kutusuna, bu yüksek oranda kullanılabilir VMM yönetim sunucusu uygulamasına vermek istediğiniz adı yazın. Örneğin havmmcontoso yazın. Yük devri kümesinin adını veya yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusunun yüklendiği bilgisayarın adını girmeyin.

   VMM konsolunu kullanarak bu yüksek oranda kullanılabilir VMM yönetim sunucusu uygulamasına bağlanmak için söz konusu kümelenmiş hizmet adını kullanacaksınız. VMM yönetim sunucusu özelliğinin yüklendiği yük devretme kümesi üzerinde birden fazla düğüm olduğundan, VMM konsolunu kullanarak VMM ortamınıza bağlanırken kullanmak için tek bir ada ihtiyacınız olacaktır.

  • Statik IPv4 adreslerini kullanıyorsanız, kümelenmiş hizmet adına atanacak UP adresini belirtmelisiniz. Kümelenmiş hizmet adı ve atanmış IP adresi DNS'ye kaydedilir. IPv6 adresleri veya DHCP kullanıyorsanız ek bir yapılandırma gerekmez.

  Bu bilgileri girdikten sonra İleri'ye tıklayın.

 13. Hizmet hesabını ve dağıtılan anahtar yönetimini yapılandırın sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Virtual Machine Manager Hizmet Hesabı altında Etki alanı hesabı'nı seçin ve Virtual Machine Manager hizmeti tarafından kullanılacak etki alanı hesabını adını ve parolasını girin. Yüksek kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusu için bir etki alanı hesabı kullanmalısınız. Bir etki alanı hesabı kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: VMM için Bir Hizmet Hesabı Belirtme.

  • Dağıtılmış Anahtar Yönetimi altında, şifreleme anahtarlarını Active Directory'de depolayacağınız konumu belirtin. Örneğin CN=VMMDKM,DC=contoso,DC=com yazın.

   Yüksek oranda kullanılabilir VMM yönetim sunucusu için şifreleme anahtarlarını Active Directory'de depolamak için dağıtılmış anahtar yönetimini kullanmalısınız. Dağıtılmış anahtar yönetimi hakkında daha fazla bilgi için bkz: VMM'de Dağıtılmış Anahtar Yönetimini Yapılandırma.

   Hizmet hesabını ve dağıtılmış anahtar yönetimini yapılandırın sayfasına gerekli bilgileri girdikten sonra İleri'ye tıklayın.

 14. Bağlantı noktası yapılandırması sayfasında, her bir özellik için ortamınıza uygun benzersiz bağlantı noktası numaraları girin ve İleri'ye tıklayın.

  System_CAPS_ICON_important.jpg Önemli

  VMM yönetim sunucusunun yüklenmesi sırasında atadığınız bağlantı noktaları VMM yönetim sunucusu kaldırılmadan ve yeniden yüklenmeden değiştirilemez.

 15. Kitaplık yapılandırması sayfasında İleri'ye tıklayın.

  Not

  VMM'yü yükledikten sonra bir kitaplık paylaşımı eklemeniz gerekir. Uygulama Çerçeveleri kaynaklarını eklemek için Varsayılan Kaynakları Ekle seçeneğini kullandığınızdan emin olun. Kitaplık paylaşımı eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. How to Add a Library Server or Library Share (Kitaplık Sunucusu veya Kitaplık Paylaşımı Ekleme).

 16. Yükleme özeti sayfasında, yaptığınız seçimleri gözden geçirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Herhangi bir seçimi değiştirmek için Önceki'ne tıklayın.

  • Yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusunu yüklemek için Yükle'ye tıklayın.

  Yükle'ye tıkladıktan sonra Özellikler yükleniyor sayfası görünür ve yüklemenin ilerleyişi görüntülenir.

 17. Kurulum başarıyla tamamlandı sayfasında, yüklemeyi bitirmek için Kapat'a tıklayın.

  VMM konsolunu açmak için, Sihirbaz kapandığında VMM konsolunu aç onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

  VMM konsolunu kullanarak yüksek kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusuna bağlanma hakkında bilgi için bkz: VMM Konsolunu Kullanarak Yüksek Düzeyde Kullanılabilir bir VMM Yönetim Sunucusuna Bağlanmak.

  Kümenin diğer düğümlerine yüklemek için, bkz. Bir Kümenin Ek Bir Düğümüne Bir VMM Yönetim Sunucusu Nasıl Yüklenir.

Not

Kurulumun tamamlanmasında bir sorun oluşursa, %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs klasöründeki günlük dosyalarına başvurun.ProgramData gizli bir klasördür.