VMM'de Kullanıcı Rolleri Oluşturma

 

Uygulama Hedefi: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Kullanıcıların yönetebileceği nesneleri ve gerçekleştirebileceği yönetim işlemlerini tanımlamak için Virtual Machine Manager (VMM) içinde kullanıcı rolleri oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki tablo VMM içindeki her kullanıcı rolünün yeteneklerini özetlemektedir.

VMM Kullanıcı Rollerinin Açıklaması

VMM Kullanıcı Rolü Özellikler
Yönetici Yöneticiler kullanıcı rolünün üyeleri, VMM tarafından yönetilen tüm nesneler üzerinde tüm yönetim eylemlerini gerçekleştirebilir.

Yöneticiler, bu VMM özelliklerinin tek sorumlusudur:

- Yalnızca yöneticiler VMM yönetimine tek başına XenServer konakları ve XenServer kümeleri (havuzlar olarak bilinir) ekleyebilir.
- Yalnızca yöneticiler VMM'ye, VMM dokusunun VMM aracılığıyla güncelleştirilmesini olanaklı kılmak için bir Windows Server Update Services (WSUS) sunucusu ekleyebilir.

Yönetici kullanıcı rolünün üyelerini değiştirmek için bkz: VMM yönetici kullanıcı rolü kullanıcıların ekleme.
Doku Yönetimi (Yönetici Temsilcisi) Yönetici Temsilcisi kullanıcı rolünün üyeleri, kendilerine atanan konak gruplarında, bulutlarda ve kitaplık sunucularında, XenServer ekleme ve WSUS sunucuları ekleme dışındaki tüm yönetim görevlerini gerçekleştirebilir. Yönetici Temsilcileri VMM ayarlarını değiştiremez ve Yöneticiler kullanıcı rolünün üyelerini ekleyemez ve kaldıramaz.

Bir yönetici temsilcisi oluşturmak için bkz: VMM'de bir yetkilendirilmiş yönetici kullanıcı rolü oluşturma.
Salt Okunur Yönetici Salt okunur yöneticiler, kendilerine atanan konak grupları, bulutlar ve kitaplık sunucularındaki nesnelerin özelliklerini, durumunu ve iş durumu görüntüleyebilir, ancak bu nesneleri değiştiremez. Salt okunur yönetici, ayrıca, yöneticilerin veya yönetici temsilcilerinin söz konusu salt okunur yönetici rolü için belirttiği Farklı Çalıştır hesaplarını görüntüleyebilir.

Salt okunur bir yönetici oluşturmak için bkz: VMM'de bir salt okunur yönetici kullanıcı rolü oluşturma.
Kiracı Yöneticisi VMM uygulamasının System Center 2012 Service Pack 1 (SP1) sürümünden başlayarak Kiracı Yöneticisi kullanıcı rolleri oluşturabilirsiniz.

Kiracı Yöneticisi kullanıcı rolünün üyeleri, self servis kullanıcılarını ve VM ağlarını yönetebilir. Kiracı yöneticileri, VMM konsolunu veya bir web portalını kullanarak kendi sanal makinelerini ve hizmetlerini oluşturabilir, dağıtabilir ve yönetebilir. Kiracı yöneticileri, ayrıca, self servis kullanıcılarının sanal makinelerinde ve hizmetlerde hangi görevleri gerçekleştirebileceğini de belirtebilir. Kiracı yöneticileri bilgi işlem kaynaklarına ve sanal makinelere kotalar getirebilir.

Bir kiracı yöneticisi oluşturmak için bkz: VMM'de bir kiracı yönetici kullanıcı rolü oluşturma.
Uygulama Yöneticisi (Self Servis Kullanıcısı) Self Servis Kullanıcı rolünün üyeleri, VMM konsolunu veya bir Web portalını kullanarak kendi sanal makinlerini ve hizmetlerini oluşturabilir, dağıtabilir ve yönetebilir.

Bir self servis kullanıcı oluşturmak için bkz: VMM'de bir Self Servis Kullanıcı Rolü Nasıl Oluşturulur.
System_CAPS_ICON_caution.jpg Uyarı notu

Belirli bir şablon için şablonun yapılandırıldığı Farklı Çalıştır hesabı üzerinde hakları olmayan bir kullanıcıya haklar verirseniz, kullanıcı şablondan Farklı Çalıştır hesabının kimlik bilgilerini alabilir.

System Center 2012 R2 sürümünden başlayarak VMM yöneticileri, küresel ayarlara ek olarak buluta özel eylemler ile kullanıcı rolleri yapılandırmak için Kullanıcı Rolü Oluşturma Sihirbazı'nı kullanabilir. Bu ayarlar, yalnızca kiracı yöneticisi ve self servis kullanıcı rolleri için geçerlidir. Bu ayarlarla kullanıcının belirli bir bulut için sonuç olarak izin verilen eylemleri, küresel olarak izin verilen eylemleri ile bulutta izin verilen eylemlerinin bileşimidir.

Ayrıca bkz.

VMM'de Self Servisi Yapılandırma