Nasıl yapılır: Özet Tanımı'nı Kullanarak Kodu Görüntüleme ve Düzenleme (Alt+F12)

Yazdığınız koddan uzaklaşmadan kod tanımlarını görüntülemek ve düzenlemek için Özet Tanım komutunu kullanabilirsiniz.Özet Tanım ve Tanıma Git komutları aynı bilgileri gösterir, ancak Özet Tanım bunu açılan bir pencerede gösterir ve Tanıma Git ise ayrı bir kod penceresinde kodu gösterir.Tanıma Git, bağlamınızın (yani, etkin kod penceresi, geçerli satır ve imleç konumu) değişerek tanım kodu penceresine geçilmesine neden olur.Özet Tanım kullanarak, tanımı görüntüleyebilir ve düzenleyebilir ve özgün kod dosyasında yerinizi kaybetmeden tanım dosyası içinde gezinebilirsiniz.

Özet Tanım'ı C#, Visual Basic ve C++ koduyla kullanabilirsiniz.Visual Basic'te Özet Tanım komutu, tanım meta verileri olmayan simgeler için (örneğin, yerleşik .NET Framework türleri) bir Nesne Tarayıcısı bağlantısı gösterir.

Önemli notÖnemli

Visual Studio 2013'ün herhangi bir Express sürümünde bu komutu kullanamazsınız.

Özet Tanım ile Çalışma

Bir Özet Tanım penceresi açmak için

 1. Özet Tanım'ı, keşfetmek istediğiniz bir yöntem için kısayol menüsünü açarak bulabilirsiniz. (Klavye: Alt+F12)

  Bu resimde Print() adında bir yöntem için Özet Tanım penceresi gösterilmektedir:

  Özet penceresi

  Tanım penceresi özgün dosyadaki printer.Print(“Hello World!”) satırının altında görünür.Pencerede, özgün dosyanızdaki kodlardan hiçbiri gizlenmez.printer.Print(“Hello World!”) çağrısının ardından gelen satırlar tanım penceresinin altında görünür.

 2. İmleci, kod tanımı penceresinde farklı konumlara taşıyabilirsiniz.Özgün kod penceresinde tanım penceresinin altında veya üstünde gezinmeye devam edebilirsiniz.

 3. Dizeyi tanım penceresinden kopyalayıp özgün koda yapıştırabilirsiniz.Dizeyi tanım penceresinden sürükleyip özgün koda da bırakabilirsiniz (tanım penceresinden silinmeden).

 4. Esc tuşunu veya tanım penceresi sekmesindeki Kapat düğmesini seçerek tanım penceresini kapatabilirsiniz.

Bir Özet Tanım penceresinin içinden Özet Tanım penceresi açmak için

 • Zaten açık bir Özet Tanım pencereniz varsa, bu penceredeki kodda Özet Tanım'ı yeniden çağırabilirsiniz.Başka bir tanım penceresi açılır.Tanım penceresi sekmesinin yanında, tanım pencereleri arasında gezinmek için kullanabileceğiniz bir dizi içerik haritası noktası görünür.Her bir noktadaki araç ipucu, noktanın temsil ettiği tanım dosyasının dosya adını ve yolunu gösterir.

  Özet penceresi içinde bir Özet penceresi

Özet Tanım komutunu birden çok sonuçla kullanmak için

 • Birden fazla tanıma sahip kod (örneğin, parçalı sınıflar) üzerinde Özet Tanım komutunu kullanırsanız, kod tanımı görünümünün sağında bir sonuç listesi görünür.Listede istediğiniz sonucu seçerek tanımını görüntüleyebilirsiniz.

  Birden çok sonuç penceresinden Özet

Özet Tanım penceresinin içinde düzenlemek için

 • Bir Özet Tanım penceresi içinde düzenleme yapmaya başladığınızda, değişiklik yaptığınız dosya otomatik olarak kod düzenleyicisi içinde ayrı bir sekme halinde açılır ve yapmış olduğunuz değişiklikleri yansıtır.Özet Tanım penceresinde değişikleri yapmaya, geri almaya ve kaydetmeye devam edebilirsiniz; sekme bu değişiklikleri göstermeye devam eder.Değişikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatsanız bile, tam olarak pencerede kaldığınız yeri seçerek, kalan değişikliklerinizi bu sekmede yapabilir, geri alabilir ve kaydedebilirsiniz.

  Özet penceresi içinde düzenleme

Özet Tanım klavye kısayollarını kullanmak için

 • Özet Tanım penceresinde şu klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:

  İşlevsellik

  Klavye kısayolu

  Tanım penceresini açma

  Alt+F12

  Tanım penceresini kapatma

  Esc

  Tanım penceresini bir normal belge sekmesine yükseltme

  Shift+Alt+Home

  Tanım pencereleri arasında gezinme

  Ctrl+Alt+- ve Ctrl+Alt+=

  Birden fazla sonuç arasında gezinme

  F8ve Shift+F8

  Kod düzenleyicisi penceresi ile tanım penceresi arasında geçiş yapma

  Shift+Esc

  [!NOT]

  Ayrıca, Visual Studio içinde başka yerlerde kullandığınız klavye kısayollarının aynılarını, Özet Tanım penceresinde kod düzenlemek için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Kavramlar

Visual Studio için Üretkenlik İpuçları