utilities Modül

Azure Machine Learning'de otomatik ML kullanılan yardımcı program yöntemleri.

İşlevler

get_primary_metrics

Belirli bir görev için desteklenen birincil ölçümleri alma.

get_primary_metrics(task)

Parametreler

task
Gerekli

"sınıflandırma" veya "regresyon" dizesi.

Döndürülenler

Görev için desteklenen birincil ölçümlerin listesi.