utilities Modül

Otomatikleştirilmiş verilerde kullanılan yardımcı ML yöntemleri Azure Machine Learning.

İşlevler

get_primary_metrics

Verilen bir görev için desteklenen birincil ölçümleri al.

get_primary_metrics(task)

Parametreler

task
Gerekli

"Sınıflandırma" veya "regresyon" dizesi.

Döndürülenler

Görev için desteklenen birincil ölçümlerin listesi.