Gateway Hostname Configuration

Operations

Create Or Update

Bir Ağ Geçidi için güncelleştirmeana ad yapılandırması oluşturur.

Delete

Belirtilen ana bilgisayar adı yapılandırmasını belirtilen Ağ Geçidi'nden siler.

Get

Tanımlayıcısı tarafından belirtilen Ağ Geçidi ana bilgisayar adı yapılandırmasının ayrıntılarını alır.

Get Entity Tag

Belirtilen Ağ Geçidi varlığı için tanımlayıcı tarafından belirtilen ana bilgisayar adı yapılandırma varlığını denetler.

List By Service

Belirtilen ağ geçidi için ana bilgisayar yapılandırmalarının toplanmasını listeler.