Get Subscription Deployment Locations

Operations

Get Subscription Deployment Locations

İçin açıklama kullanılabilir coğrafi bölgelerin listesini ve mini 'leri alır