File Shares

Operations

Get

İstenen doku dosya payını döndürür.

List

Belirli bir konumdaki tüm doku dosya paylaşımlarının listesini döndürür.