Storage Accounts - Undelete

Yeni bir ad sağlanmışsa, silinen bir depolama hesabını yeni hesap adıyla geri alın.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Storage.Admin/locations/{location}/storageAccounts/{accountId}/undelete?api-version=2019-08-08-preview
POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Storage.Admin/locations/{location}/storageAccounts/{accountId}/undelete?api-version=2019-08-08-preview&newAccountName={newAccountName}

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
accountId
path True
  • string

Kiracıya görünmeyen iç depolama hesabı KIMLIĞI.

location
path True
  • string

Kaynak konumu.

subscriptionId
path True
  • string

Abonelik kimliği.

api-version
query True
  • string

REST API sürümü.

newAccountName
query
  • string

Geri alma depolama hesabı işlemini gerçekleştirirken yeni depolama hesabı adı.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tamam--geri alma gerçekleştirildi ya da hesap silinmedi.

202 Accepted

Kabul edildi--geri alma işlemi tetiklenemedi; işlem zaman uyumsuz olarak tamamlanır.

Other Status Codes

Hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Yetkilendirme bir Azure Active Directory OAuth2 akışı kullanır.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation Kullanıcı hesabınızın kimliğine bürün

Örnekler

Undelete a deleted storage account.

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/9ad61516-995c-4873-a21f-7e44904f0ed2/providers/Microsoft.Storage.Admin/locations/local/storageAccounts/f93c9df9e7af487fbda484a9201d9c18/undelete?api-version=2019-08-08-preview

Sample Response

Tanımlar

ErrorResponse

Başarısız olan istek için hata yanıtı.

Name Type Description
code
  • string

Hata açıklaması kodu.

details
  • string[]

Hata ayrıntıları bilgileri.

message
  • string

Hata açıklaması iletisi.

target
  • string

Hata hedefi açıklaması.