Disks - Revoke Access

Diske erişimi iptal ediyor.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/disks/{diskName}/endGetAccess?api-version=2020-12-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
diskName
path True
  • string

Oluşturulan yönetilen diskin adı. Disk oluşturulduktan sonra ad değiştirilemez. Ad için desteklenen karakterler a-z, A-Z, 0-9 ve _'dır. Maksimum ad uzunluğu 80 karakterdir.

resourceGroupName
path True
  • string

Kaynak grubunun adı.

subscriptionId
path True
  • string

Aboneliğinizi benzersiz bir şekilde Microsoft Azure bilgileri. Abonelik kimliği, her hizmet çağrısı için URI'nin bir bölümünü oluşturur.

api-version
query True
  • string

İstemci API'si Sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tamam

202 Accepted

Kabul edildi

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Akışı

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınıza kimliğine bürünme