Azure Databricks REST APIAzure Databricks REST API

Azure Databricks , çok çeşitli veri depoları ve hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde tümleşen etkileşimli bir çalışma alanıdır.Azure Databricks is an interactive workspace that integrates effortlessly with a wide variety of data stores and services.

  • Azure Resource Manager Databricks çalışma alanlarını oluşturup yönetmek için bu bölümdeki API 'Leri kullanın.To create and manage Databricks workspaces in the Azure Resource Manager, use the APIs in this section.
  • Databricks çalışma alanınızdaki kümeler, işler ve Not defterleri gibi çalışma alanındaki kaynaklarla etkileşim kurmak için, bu Databricks REST APIkullanın.To interact with resources in the workspace, such as clusters, jobs, and notebooks inside your Databricks workspace, use this Databricks REST API.

REST Işlem grubuREST Operation Group

İşlem GrubuOperation Group AçıklamaDescription
Çalışma alanlarıWorkspaces Azure Resource Manager Azure Databricks çalışma alanlarını yönetmeye yönelik işlemler sağlar.Provides operations to manage Azure Databricks workspaces in the Azure Resource Manager.