Azure Backup veri koruma platformu

Azure Backup veri koruma platformu altında oluşturulan bir yedekleme Kasası, Azure 'da PostgreSQL sunucuları ve Azure diskleri için Azure veritabanı gibi Azure Backup desteklediği çeşitli yeni iş yükleri için yedekleme verileri tutan bir depolama varlıktır. Yedekleme kasaları, yedekleme verilerinizi düzenlemenizi kolaylaştırır, ancak yönetim yükünü en aza indirir. Yedekleme kasaları, yedekleme verilerini güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için gelişmiş yetenekler sağlayan Azure Azure Resource Manager modelini temel alır.