Topics

Operations

Create Or Update

Bir konu oluşturun.
Eşzamanlı olarak belirtilen parametrelerle yeni bir konu oluşturur.

Delete

Bir konuyu silin.
Varolan konuyu silin.

Get

Bir konu alın.
Bir konunun özelliklerini alın.

List By Resource Group

Kaynak grubu altındaki konuları listele.
Kaynak grubu altındaki tüm konuları listele.

List By Subscription

Azure aboneliği altındaki konuları listele.
Azure aboneliği altındaki tüm konuları listele.

List Event Types

Konu olay türlerini listele.
Bir konu için olay türlerini listele.

List Shared Access Keys

Bir konu için liste anahtarları.
Bir konuya yayımlamak için kullanılan iki anahtarı listelayın.

Regenerate Key

Bir konu için anahtarı yeniden oluşturun.
Bir konu için paylaşılan erişim anahtarını yeniden oluşturun.

Update

Bir konuyu güncelleştirin.
Bir konuyu belirtilen parametrelerle eş senkronize olarak güncelleştirir.