Metadata - Get Topics

Kafka konularının listesini alın
Kafka konularının bir listesini alın. Yeni oluşturulan bir konuysa, lütfen birkaç saniye bekleyin.

GET https://clustername-kafkarest.azurehdinsight.net/v1/metadata/topics

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

başarılı çalışma

400 Bad Request

Hatalı İstek

401 Unauthorized

Yetkisiz

403 Forbidden

Yasak

404 Not Found

Bulunamadı

500 Internal Server Error

Dahili Sunucu Hatası

Other Status Codes

YöntemE İzin Verilmiyor

Tanımlar

TopicListResponse

Konu listesi

Name Type Description
topics
  • string[]

Konu adları listesi