Görüntü Deposu klasör boyutunu alGet Image Store Folder Size

Görüntü deposundaki bir klasörün boyutunu alGet the size of a folder in image store

, ContentPath tarafından belirtilen bir görüntü deposu klasörü altındaki dosyanın toplam boyutunu alır.Gets the total size of file under a image store folder, specified by contentPath. ContentPath, görüntü deposunun köküne göredir.The contentPath is relative to the root of the image store.

İstekRequest

YöntemMethod İstek URI'siRequest URI
GETGET /ImageStore/{contentPath}/$/FolderSize?api-version=6.5&timeout={timeout}

ParametrelerParameters

AdıName TürType GerekliRequired KonumLocation
contentPath stringstring YesYes YolPath
api-version stringstring YesYes SorguQuery
timeout tamsayı (Int64)integer (int64) HayırNo SorguQuery

contentPath

Tür: dizeType: string
Gerekli: EvetRequired: Yes

Görüntü deposundaki dosya veya klasörün kök yolundan göreli yolu.Relative path to file or folder in the image store from its root.


api-version

Tür: dizeType: string
Gerekli: EvetRequired: Yes
Varsayılan:6.5Default: 6.5

API sürümü.The version of the API. Bu parametre gereklidir ve değeri ' 6,5 ' olmalıdır.This parameter is required and its value must be '6.5'.

Service Fabric REST API sürümü, API 'nin tanıtılmasından veya değiştiği çalışma zamanı sürümünü temel alır.Service Fabric REST API version is based on the runtime version in which the API was introduced or was changed. Service Fabric Runtime, API 'nin birden fazla sürümünü destekler.Service Fabric runtime supports more than one version of the API. Bu sürüm, en son desteklenen API sürümüdür.This version is the latest supported version of the API. Daha düşük bir API sürümü geçirilirse, döndürülen yanıt bu belirtimde açıklandan farklı olabilir.If a lower API version is passed, the returned response may be different from the one documented in this specification.

Ayrıca, çalışma zamanı desteklenen en son sürümden daha yüksek olan sürümleri, çalışma zamanının geçerli sürümüne kadar kabul eder.Additionally the runtime accepts any version that is higher than the latest supported version up to the current version of the runtime. En son API sürümü 6,0 ise ve çalışma zamanı 6,1 ise, çalışma zamanı bu API 'nin sürüm 6,1 ' i kabul eder.So if the latest API version is 6.0 and the runtime is 6.1, the runtime will accept version 6.1 for that API. Ancak API 'nin davranışı, belgelenen 6,0 sürümüne göre olacaktır.However the behavior of the API will be as per the documented 6.0 version.


timeout

Tür: tamsayı (Int64)Type: integer (int64)
Gerekli: HayırRequired: No
Varsayılan:60Default: 60
Yani Ivemaksimum değer:4294967295InclusiveMaximum: 4294967295
Yani Iveminimum:1InclusiveMinimum: 1

İşlemi saniye cinsinden gerçekleştirmek için sunucu zaman aşımı.The server timeout for performing the operation in seconds. Bu zaman aşımı, istemcinin istenen işlemin tamamlanmasını beklemek istediği süreyi belirtir.This timeout specifies the time duration that the client is willing to wait for the requested operation to complete. Bu parametre için varsayılan değer 60 saniyedir.The default value for this parameter is 60 seconds.

YanıtlarResponses

HTTP durum koduHTTP Status Code AçıklamaDescription Yanıt ŞemasıResponse Schema
200 (TAMAM)200 (OK) Başarılı bir işlem, görüntü deposunda 200 durum kodu ve istenen klasör boyutunu döndürür.A successful operation will return 200 status code and the requested folder size in image store.
FoldersizeınfoFolderSizeInfo
Tüm diğer durum kodlarıAll other status codes Ayrıntılı hata yanıtı.The detailed error response.
FabricErrorFabricError