Otomatik ScalingtriggerAutoScalingTrigger

Otomatik Ölçeklendirme işlemi gerçekleştirmek için tetikleyiciyi açıklar.Describes the trigger for performing auto scaling operation.

DevralmaInheritance

' Otomatik Scalingtrigger ', polimorfik tür modelinin temel türüdür.'AutoScalingTrigger' is the base type of the polymorphic type model. ' Kind ' özelliği türetilmiş türler için ayrıştırıcı olur.The 'kind' property is the discriminator for the derived types. ' Kind ' özelliğinin değeri, tel üzerinde serileştirilmiş içeriği (aşağıdaki türetilmiş türlerden biri) belirler.The value of the 'kind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). Aşağıdaki tabloda, Kind özelliğinin değeri ve gösterdiği karşılık gelen türetilmiş tür listelenmektedir.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Türetilmiş türlerDerived Types

denetlenmesikind Türetilmiş türDerived Type
AverageLoadAverageLoad AverageLoadScalingTriggerAverageLoadScalingTrigger