Backupconfigurationınfo

Yedekleme yapılandırma bilgilerini açıklar.

Devralma

' Backupconfigurationınfo ', polimorfik tür modelinin temel türüdür. ' Kind ' özelliği türetilmiş türler için ayrıştırıcı olur. ' Kind ' özelliğinin değeri, tel üzerinde serileştirilmiş içeriği (aşağıdaki türetilmiş türlerden biri) belirler. Aşağıdaki tabloda, Kind özelliğinin değeri ve gösterdiği karşılık gelen türetilmiş tür listelenmektedir.

Türetilmiş türler

Tip Türetilmiş tür
Uygulama Applicationbackupconfigurationınfo
Hizmet Servicebackupconfigurationınfo
Bölüm Partitionbackupconfigurationınfo