DeployedavpplicationhealthstatechunklistDeployedApplicationHealthStateChunkList

Öbek sorgusundaki giriş filtrelerine göre dağıtılan uygulama sistem durumu öbeklerinin listesi.The list of deployed application health state chunks that respect the input filters in the chunk query. Küme durumunu Al durum öbekleri sorgusu tarafından döndürüldü.Returned by get cluster health state chunks query.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
Items DeployedApplicationHealthStateChunk dizisiarray of DeployedApplicationHealthStateChunk HayırNo

Items

Tür: DeployedApplicationHealthStateChunk dizisiType: array of DeployedApplicationHealthStateChunk
Gerekli: HayırRequired: No

Öbek sorgusundaki giriş filtrelerine göre dağıtılan uygulama sistem durumu öbeklerinin listesi.The list of deployed application health state chunks that respect the input filters in the chunk query.