EntityKind numaralandırması

Tür: dize

Küme, düğüm, uygulama, hizmet, bölüm, çoğaltma vs. gibi bir Service Fabric varlığının varlık türü.

Olası değerler şunlardır:

  • Invalid -Geçersiz bir varlık türünü gösterir. Tüm Service Fabric numaralandırmalar geçersiz türe sahip. Değer sıfırdır.
  • Node -Varlığın bir Service Fabric düğümü olduğunu gösterir. Değer 1 ' dir.
  • Partition -Varlığın bir Service Fabric bölümü olduğunu gösterir. Değer 2 ' dir.
  • Service -Varlığın bir Service Fabric hizmeti olduğunu gösterir. Değer 3 ' ün.
  • Application -Varlığın bir Service Fabric uygulaması olduğunu gösterir. Değer 4 ' dir.
  • Replica -Varlığın bir Service Fabric çoğaltması olduğunu gösterir. Değer 5 ' tir.
  • DeployedApplication -Varlığın Service Fabric dağıtılan bir uygulama olduğunu gösterir. Değer 6 ' dır.
  • DeployedServicePackage -Varlığın Service Fabric dağıtılan bir hizmet paketi olduğunu gösterir. Değer 7 ' dir.
  • Cluster -Varlığın bir Service Fabric kümesi olduğunu gösterir. Değer 8 ' dir.