GuidPropertyValueGuidPropertyValue

GUID türünde bir Service Fabric Özellik değeri açıklar.Describes a Service Fabric property value of type Guid.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
Data dize (UUID)string (uuid) YesYes

Data

Tür: String (UUID)Type: string (uuid)
Gerekli: EvetRequired: Yes

Özellik değerinin verileri.The data of the property value.