GuidPropertyValue

Guid türünde Service Fabric bir özellik değerini açıklar.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
Data string (uuid) Yes

Data

Tür: string (uuid)
Gerekli: Evet

Özellik değerinin verileri.