NamedPartitionSchemeDescription

Hizmetin adlandırılmış bölüm düzenini açıklar.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
Count tamsayı Yes
Names dize dizisi Yes

Count

Tür: tamsayı
Gerekli: Evet

Bölüm sayısı.


Names

Tür: dize dizisi
Gerekli: Evet

Bölümlerin adları için 'Count' parametresiyle belirtilen boyut dizisi.