ProbeHttpGetProbeHttpGet

Kapsayıcı için http araştırması.Http probe for the container.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
port integerinteger YesYes
path stringstring HayırNo
host stringstring HayırNo
httpHeaders Probehttpgetheaders dizisiarray of ProbeHttpGetHeaders HayırNo
scheme dize (enum)string (enum) HayırNo

port

Tür: tamsayıType: integer
Gerekli: EvetRequired: Yes

Araştırma için erişim bağlantı noktası.Port to access for probe.


path

Tür: dizeType: string
Gerekli: HayırRequired: No

HTTP isteğine erişim yolu.Path to access on the HTTP request.


host

Tür: dizeType: string
Gerekli: HayırRequired: No

Bağlanılacak ana bilgisayar IP 'si.Host IP to connect to.


httpHeaders

Tür: Probehttpgetheaders dizisiType: array of ProbeHttpGetHeaders
Gerekli: HayırRequired: No

İstekte ayarlanacak üst bilgiler.Headers to set in the request.


scheme

Tür: String (enum)Type: string (enum)
Gerekli: HayırRequired: No

Http araştırması şeması.Scheme for the http probe. Http veya https olabilir.Can be Http or Https.

Olası değerler şunlardır:Possible values are:

  • http-Araştırmanın http olduğunu gösterir.http - Indicates that the probe is http.
  • https-Araştırmanın https olduğunu gösterir.https - Indicates that the probe is https. Sertifika validayok.No cert validaton.