ProbeHttpGet

Kapsayıcı için http araştırması.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
port tamsayı Yes
path dize No
host dize No
httpHeaders Probehttpgetheaders dizisi Hayır
scheme dize (enum) Hayır

port

Tür: tamsayı
Gerekli: Evet

Araştırma için erişim bağlantı noktası.


path

Tür: dize
Gerekli: Hayır

HTTP isteğine erişim yolu.


host

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Bağlanılacak ana bilgisayar IP 'si.


httpHeaders

Tür: Probehttpgetheaders dizisi
Gerekli: Hayır

İstekte ayarlanacak üst bilgiler.


scheme

Tür: String (enum)
Gerekli: Hayır

Http araştırması şeması. Http veya https olabilir.

Olası değerler şunlardır:

  • http -Araştırmanın http olduğunu gösterir.
  • https -Araştırmanın https olduğunu gösterir. Sertifika doğrulaması yok.