ProvisionApplicationTypeDescriptionBase

İstenen kayıt veya sağlama türünü temsil eder ve işlemin zaman uyumsuz olması gerekir. Desteklenen sağlama işlemleri türleri, görüntü mağazalarından veya dış depodan yapılır.

Devralma

' ProvisionApplicationTypeDescriptionBase ', polimorfik tür modelinin temel türüdür. ' Kind ' özelliği türetilmiş türler için ayrıştırıcı olur. ' Kind ' özelliğinin değeri, tel üzerinde serileştirilmiş içeriği (aşağıdaki türetilmiş türlerden biri) belirler. Aşağıdaki tabloda, Kind özelliğinin değeri ve gösterdiği karşılık gelen türetilmiş tür listelenmektedir.

Türetilmiş türler

Tip Türetilmiş tür
Imatorepath ProvisionApplicationTypeDescription
ExternalStore ExternalStoreProvisionApplicationTypeDescription